Oudere en Nieuwe Accounts Integreren

Als het ‘telos’ of ultieme doel van vrije markten welzijn of menselijk floreren is:

  • Hoe kan welzijn / menselijk floreren worden gedefinieerd en geoperationaliseerd?
  • Hoe verhoudt dit zich tot de deugden in een marktcontext?

Wat ‘menselijk floreren’ is, is een kwestie waar we al millennia van reflectie en ervaring geweest. Gedurende deze eeuwen hebben wereldreligies verschillende – soms convergerende, soms uiteenlopende – beschrijvingen van menselijke bloei ontwikkeld.

Dit project zal een verslag van menselijke bloei ontwikkelen dat wordt geïnformeerd door deze oudere inzichten. Ze zullen worden getrianguleerd met recente inzichten: wat kunnen oudere en nieuwere interpretaties van bloeien van elkaar leren?

Vragen en methodologieën

De volgende vragen staan ​​centraal in dit onderzoeksproject:

B1. Hoe definiëren verschillende religies en wereldbeelden menselijk floreren in relatie tot de markt en wat zijn hun opvattingen over deugden, ondeugden, menselijke zwakheid en verantwoordelijkheid in dit opzicht?

B2. Hoe wordt menselijk bloeien in de verschillende wetenschappelijke disciplines geconceptualiseerd en gemeten en hoe verhouden verschillende elementen van het menselijk bloeien zich tot elkaar en BBP per capita in het bijzonder?

De volgende methodologieën worden gebruikt:

  • vergelijkende religieuze concept-analyse (B1)
  • kritische conceptuele literatuurstudie (B2)
  • statistische (factor) analyse (B2)

 

Onderzoekers

Aloys Wijngaards (Dr.)

Aloys Wijngaards (Dr.)

Bjorn Lous (MSc)

Bjorn Lous (MSc)

Harmen Verbruggen (prof. dr.)

Harmen Verbruggen (prof. dr.)

Johan Graafland (Prof. dr.)

Johan Graafland (Prof. dr.)

Jordan Ballor (Dr.)

Jordan Ballor (Dr.)

Kees van der Kooi (Prof. dr.)

Kees van der Kooi (Prof. dr.)

Paul van Geest (prof. dr.)

Paul van Geest (prof. dr.)

Thomas Wells (dr.)

Thomas Wells (dr.)

Publicaties uit het Deelproject

2017

Reformation Protestantism and the “Spirit” of Capitalism

Ballor, Jordan J

Reformation Protestantism and the “Spirit” of Capitalism Book Chapter

Melloni, Alberto (Ed.): Martin Luther; A Christian between Reforms and Modernity (1517-2017), pp. 965–982, De Gruyter, Berlin, 2017, ISBN: 9783110499025.

Abstract | Links | BibTeX

 Economic Freedom, Income Inequality and Life Satisfaction in OECD Countries

Graafland, Johan J; Lous, Bjorn

Economic Freedom, Income Inequality and Life Satisfaction in OECD Countries Journal Article

Journal of Happiness Studies, online first , pp. 1-23, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Also available in: en