Subproject C onderzoekt welke rol deugden op organisatieniveau spelen om ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in een vrije marktcontext bijdragen aan het welzijn van mensen.

De leidende vragen van dit project zijn als volgt:

C1. Wat kunnen we leren van sociale psychologie en managementstudies over de impact van deugden en ondeugden, zoals ze zich manifesteren in verschillende leiderschapsstijlen, op de menselijke bloei in en door bedrijven?

C2. Hoe beïnvloeden verschillende indicatoren van economische vrijheid (bijv. Omvang van de overheid, kwaliteit van het rechtssysteem en eigendomsrechten, gezond geld, openheid van handel en overheidsregulering) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hoe beïnvloeden deugden deze relatie?

Benaderingen en methodologieën die in dit project gebruikt worden, zijn::

  • Factoranalyse/ principal component analysis
  • Regressie-analyse
  • Binary logit/probit model
  • Panelinschatting met data over economische vrijheid en ESG ratings
  • Regressie-analyse met data van een grote enquete onder Europese bedrijven

Publicaties

Sorry, geen publicaties gevonden met die criteria.

Onderzoekers