Goed Ontworpen Vrije Markt Instituties

Deelproject C onderzoekt welke rol deugden spelen – op micro (individueel), meso (organisatie) en macro (overheidsniveau) – in het garanderen dat markten bijdragen aan het floreren van mensen. Dit project draait de causale rol van deugden en vrije marktinstituties om:

Er wordt vaak beweerd dat deugden in bedrijfs- / marktcontexten een bijdrage kunnen leveren aan menselijk floreren als en alleen als goed ontworpen vrije marktinstellingen aanwezig zijn en functioneren. Voor de geloofwaardigheid van ons onderzoeksproject is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de plausibiliteit van dit argument. Natuurlijk wordt het dan ook belangrijk om te onderzoeken wat ‘goed ontworpen instituties’ zijn: welke instituties zijn in het algemeen bevordelijk voor menselijk floreren en welke niet? Bij de aanpak van deze vraag moet aandacht worden besteed aan de bredere culturele context van instituties.

 

Save Save

Onderzoeksvragen

De volgende vragen staan centraal in dit project:

D1. Hoe beïnvloeden verschillende aspecten van economische vrijheid (bijvoorbeeld de grootte van de overheid, de kwaliteit van het rechtssysteem en eigendomsrechten, gezond geld, open handel en overheidsregulering) het menselijk bloeien? En, meer specifiek, hoe en welke type marktinstituties beïnvloeden of faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

D2.Wat zijn de opvattingen over deugden, vrije marktinstitutues en hun potentieel voor menselijke bloei in verschillende culturele zones in Noord-Europa (Duitsland, Nederland en Denemarken), Angelsaksische landen (VK en VS) en Latijns-Europa (Frankrijk, Spanje, Italië )? Hoe verhouden deze opvattingen zich tot invloedrijke discoursen in de economie als wetenschap binnen deze culturele zones?

Methodologieën

Dit project gebruikt een combinatie van verschillende methodologieën:

  • Schattingen met paneldata over economische vrijheid, ESG ratings, en levenssatisfactie
  • Multilevel regressie-analyse van data uit de Eurobarometer en de European Values Study
  • Archiefonderzoek
  • Mondelinge geschiedenis
  • Prosopografie

Save Save

Onderzoekers in Dit Deelproject

Annemiek Schilpzand (MSc LLM)

Annemiek Schilpzand (MSc LLM)

Bjorn Lous (Dr.)

Bjorn Lous (Dr.)

Eelke de Jong (prof. dr.)

Eelke de Jong (prof. dr.)

Floris Heukelom (Dr.)

Floris Heukelom (Dr.)

Ivan Boldyrev (Dr.)

Ivan Boldyrev (Dr.)

Johan Graafland (Prof. dr.)

Johan Graafland (Prof. dr.)

Also available in: en