De leidende hypothese (de ‘Big Thesis’) die ons project als geheel probeert te bevestigen, is:

Samenlevingen met vrije markteconomieën floreren omdat en voor zover de belangrijkste marktspelers (staten, bedrijven en individuen) de moraal respecteren en deugdzaam handelen

In deel F van het project zullen de resultaten van het onderzoeksproject als geheel worden vertaald voor educatief gebruik, zowel op het niveau van de middelbare school als op academisch niveau.

Economie & Ethiek: Een ‘Educational Disconnect’

Het gebrek aan morele perspectieven in economie en bedrijfscurricula, de ‘educational disconnect’, werd eerder al bekritiseerd (Ghoshal 2005; Khurana 2007; Elegido 2009; Hühn 2014). Als de resultaten van het project als geheel de leidende hypothese bevestigen, zou dit nog duidelijker maken dat het bestaande onderwijsmateriaal moet worden herzien.Deelproject F zal resulteren in drie boeken om de ‘disconnect’ die momenteel bestaat te overwinnen.

Economieonderwijs op Middelbare Scholen

Een van de boeken uit project F is een boek voor onderwijseconomie op Nederlandse middelbare scholen. Het boek dat wordt beoogd moet een nieuwe standaard in het veld zetten. Het moet

  • studenten goed voorbereiden op de nationale examens, volgens de nationale normen en voorschriften,
  • terwijl tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan de inherente morele aspecten van de vrije markt.

Tekstboeken over ‘Vrije Markten en het Goede Leven’

Project F zal ook resulteren in twee studieboeken over ‘vrije markten en het goede leven’:

  • Een korte, populaire versie voor het filosofiecurriculum op Nederlandse middelbare scholen  (en voor het grote publiek);
  • Een uitgebreide, academische versie voor gebruik in bachelorcurricula economie en bedrijfskunde.

Publicaties uit dit Deelproject

2018

The Moral Formation of Business Students; A Philosophical and Empirical Investigation of the Business Student Ethos

van Baardewijk, Jelle

The Moral Formation of Business Students; A Philosophical and Empirical Investigation of the Business Student Ethos PhD Thesis

Vrije Universiteit Amsterdam, 2018.

Links | BibTeX

Het Goede Leven en de Vrije Markt; Een Cultuurfilosofische Analyse

Verbrugge, Ad; Buijs, Govert; van Baardewijk, Jelle

Het Goede Leven en de Vrije Markt; Een Cultuurfilosofische Analyse Book

Lemniscaat, 2018, ISBN: 9789047709589.

Abstract | Links | BibTeX

Onderzoekers

Ad Verbrugge (Dr.)

Ad Verbrugge (Dr.)

Aloys Wijngaards (Dr.)

Aloys Wijngaards (Dr.)

Daan van Schalkwijk (dr.)

Daan van Schalkwijk (dr.)

Govert Buijs (Prof. dr.)

Govert Buijs (Prof. dr.)

Jelle van Baardewijk (Dr.)

Jelle van Baardewijk (Dr.)

Lans Bovenberg (prof. dr.)

Lans Bovenberg (prof. dr.)

Marcel Canoy (Dr.)

Marcel Canoy (Dr.)

Also available in: Engels