De leidende hypothese (de ‘Big Thesis’) die ons project als geheel probeert te bevestigen, is:

Samenlevingen met vrije markteconomieën floreren omdat en voor zover de belangrijkste marktspelers (staten, bedrijven en individuen) de moraal respecteren en deugdzaam handelen

In deel F van het project zullen de resultaten van het onderzoeksproject als geheel worden vertaald voor educatief gebruik, zowel op het niveau van de middelbare school als op academisch niveau.

Economie & Ethiek: Een ‘Educational Disconnect’

Het gebrek aan morele perspectieven in economie en bedrijfscurricula, de ‘educational disconnect’, werd eerder al bekritiseerd (Ghoshal 2005; Khurana 2007; Elegido 2009; Hühn 2014). Als de resultaten van het project als geheel de leidende hypothese bevestigen, zou dit nog duidelijker maken dat het bestaande onderwijsmateriaal moet worden herzien.Deelproject F zal resulteren in drie boeken om de ‘disconnect’ die momenteel bestaat te overwinnen.

Economieonderwijs op Middelbare Scholen

Een van de boeken uit project F is een boek voor onderwijseconomie op Nederlandse middelbare scholen. Het boek dat wordt beoogd moet een nieuwe standaard in het veld zetten. Het moet

  • studenten goed voorbereiden op de nationale examens, volgens de nationale normen en voorschriften,
  • terwijl tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan de inherente morele aspecten van de vrije markt.

Tekstboeken over ‘Vrije Markten en het Goede Leven’

Project F zal ook resulteren in twee studieboeken over ‘vrije markten en het goede leven’:

  • Een korte, populaire versie voor het filosofiecurriculum op Nederlandse middelbare scholen  (en voor het grote publiek);
  • Een uitgebreide, academische versie voor gebruik in bachelorcurricula economie en bedrijfskunde.

Publicaties uit dit Deelproject

2018

The Moral Formation of Business Students; A Philosophical and Empirical Investigation of the Business Student Ethos

van Baardewijk, Jelle

The Moral Formation of Business Students; A Philosophical and Empirical Investigation of the Business Student Ethos PhD Thesis

Vrije Universiteit Amsterdam, 2018.

Links | BibTeX

Het Goede Leven en de Vrije Markt; Een Cultuurfilosofische Analyse

Verbrugge, Ad; Buijs, Govert; van Baardewijk, Jelle

Het Goede Leven en de Vrije Markt; Een Cultuurfilosofische Analyse Book

Lemniscaat, 2018, ISBN: 9789047709589.

Abstract | Links | BibTeX

Onderzoekers

Also available in: Engels