Economie & Ethiek: Het ‘Onderwijsgat’ Dichten

Het ontbreken van morele perspectieven in economie- en bedrijfskundecurricula, het ‘onderwijsgat’, is al vaker bekritiseerd (bv. Ghoshal 2005; Khurana 2007; Elegido 2009; Hühn 2014). Er is een revisie nodig van het bestaande onderwijsmateriaal. Deelproject E heeft geleid tot onderwijsmateriaal dat  bijdragen aan het dichten van dit ‘onderwijsgat’.

Economieonderwijs aan de Universiteit

Ethics and Economics; An Introduction to Free Markets, Inequality and Happiness past economische ethiek toe om het vrije marktsysteem te evalueren en stelt studenten in staat de impact van vrije markten te onderzoeken met behulp van de drie belangrijkste ethische benaderingen: utilitarisme, op principes gebaseerde ethiek en deugdethiek.

Ethics and Economics koppelt empirisch onderzoek systematisch aan deze ethische vragen, met een focus op de kernthema’s geluk, ongelijkheid en deugden. Elk hoofdstuk biedt een aanbevolen  literatuurlijst, en digitale supplementen bevatten een lijst met sleutelbegrippen. Het laatste hoofdstuk biedt een praktische methode voor het toepassen van de verschillende ethische benaderingen om een economisch beleidsvoorstel moreel te evalueren en een voorbeeld van de methodologie die wordt toegepast op een beleidsvoorstel uit de praktijk.

Dit boek geeft studenten een duidelijke theoretische en methodologische toolkit voor het analyseren van de ethiek van marktbeleid, waardoor het een waardevolle bron is voor cursussen over economische ethiek en economische filosofie.

Economieonderwijs op Middelbare Scholen

Het Goede Marktenproject heeft bijgedragen aan een initiatief om een nieuwe lesmethode te ontwikkelen om economie te onderwijzen op Nederlandse middelbare scholen. De methode, genaamd ‘Mens en Economie’, is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Lans Bovenberg. Het stelt scholieren in staat om economie te leren nemen zoals deze in essentie is bedoeld: een economie waar ‘win-win’ de basis vormt, waarbij de belangen in balans zijn.

Het initiatief is uitgegroeid tot een uitgebreid netwerk van onderzoekers, economieleraren en andere professionals die samenwerking om de methode verder te ontwikkelen en verspreiden. Alle activiteiten zijn inmiddels ondergebracht in de  Stichting Innovatie Economie-Onderwijs.

Filosofieonderwijs op Middelbare Scholen

Het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt is geschreven als het officiële lesboek voor de voorbereiding op het middelbare schoolexamen filsofoie (iedere paar jaar staat een ander thema centraal). Het boek is echter geschikt voor andere mensen met interesse in het onderwerp. Het boek heeft zelfs in 2018 de Socrates Wisselbeker voor het beste publieksboek filosie gewonnen.

Op de Morele Markten website hebben we een serie blogposts gecrëeerd die filosofiedocenten aanvullend materiaal biedt. Iedere post verzamelt relevante videos en weblinks bij een van de hoofdstukken. Anderen hebben ook aanvullend onderwijsmateriaal ontwikkeld.

Onderwijsroman

Ethisch gedrag in het economisch leven is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen, vertrouwen is essentieel voor samenwerking. Win, Win, Win; If You Want to Go Far, Go Together verkent deze stelling in de vorm van een roman. Van de achterkaft:

“Trusting relationships are key to economics and life: a student wants to win a prestigious business contest with this insight, but must first prevent her team from falling apart.

Discover a mirror on our way of dealing with others that is not always comfortable, but inspiring and ultimately very rewarding.

Buy this book for yourself or as a gift to help people relate together more effectively.”