Gezien wat we weten over het uiteindelijke doel van vrije markten (project A), onderzoekt dit tweede deel van ons project (B) welke deugden vereist zijn van belangrijke marktactoren om de positieve relatie tussen markten en menselijke bloei tot stand te brengen.

De volgende vragen staan ​​centraal in dit deelproject:

B1. Wat zijn de opvattingen over deugden, vrijemarktinstellingen en hun potentieel voor menselijke bloei in verschillende culturele zones in Noord-Europa (Duitsland, Nederland en Denemarken), Angelsaksische landen (VK en VS) en Latijns-Europa (Frankrijk, Spanje, Italië )? Hoe verhouden deze opvattingen zich tot invloedrijke discoursen in de economie als wetenschap binnen deze culturele zones?

B2. Wat kunnen we leren van speltheorie, gedragseconomie en experimentele economie over de invloed van deugden en ondeugden op marktefficiëntie en menselijke bloei in een marktcontext?

B3. Hoe beïnvloeden verschillende indicatoren van economische vrijheid (bijv. Omvang van de overheid, kwaliteit van het rechtssysteem en eigendomsrechten, gezond geld, openheid van handel en overheidsregulering)  menselijke bloei en wat is de rol van deugden in deze relatie?

De volgende benaderingen en methodologieën worden gebruikt:

  • speltheorie
  • gedragseconomie
  • critical assessment of state of the art insights in various fields of economics
  • panelinschatting met data over economische vrijheid en diverse indicatoren van menselijk floreren en deugden
  • multilevel regressie-analyse van data uit de Eurobarometer, European Values Study
  • archiefonderzoek
  • orale geschiedenis
  • prosopografie

Publicaties uit het Deelproject

Sorry, geen publicaties gevonden met die criteria.