In project E zullen de resultaten van projecten A-D worden gesynthetiseerd en met elkaar worden vergeleken (triangulatie) om te zorgen voor betrouwbaarheid en validiteit van de gecreëerde kennis. De synthese zal zorgen voor de compilatie, evaluatie en interpretatie van de gecombineerde resultaten. Het betreft de volgende deelprojecten:

De bedoeling is om het meest uitgebreide, gedetailleerde en robuuste overzicht tot op heden te genereren van kennis over de impact van deugden in een vrije marktcontext. Op basis van de resultaten van de triangulatie zullen we aanbevelingen voor economisch beleid, management en leiderschap formuleren.

Vragen en Onderzoeksmethoden

De leidende vraag voor dit project is:

E. Hoe kunnen de resultaten van de verschillende benaderingen in project A-D worden geïntegreerd en welke aanbevelingen aan beleidsmakers en management worden gesuggereerd?

De methodologie die in dit project wordt gebruikt, is voornamelijk triangulatie.