Waar Goede Markten Goed voor Zijn is een onderzoeksproject over moraliteit en markten dat van begin 2017 tot eind 2019 loopt. De leidende hypothese of het centrale idee dat dit project probeert te onderbouwen is als volgt:

“Samenlevingen met vrije markt economieën floreren omdat en in zoverre dat de centrale actoren (staat, bedrijven en individuen) moraliteit hoog houden en deugdelijk handelen.”

Het project beoogt een nieuw verhaal te ontwikkelen over de moraliteit van vrije markten en hun bijdragen aan het menselijk floreren.

Partners en Financiering

Aan het project dragen onderzoekers uit de filosofie, theologie en economie bij. Het is een gezamenlijk initiatief van vier Nederlandse universiteiten:

Het project is gefinancieerd door de Templeton World Charity Foundation.

Projectleider Govert Buijs tijdens het openingssymposium van het project in 2017:

de Morele Markten site

Het project Waar Goede Markten Goed voor Zijn, gefinancierd door de Templeton World Charity Foundation, heeft de Morele Markten website opgezet. De site is echter niet alleen bedoeld om de eigen onderzoeksresultaten toegankelijk te maken, maar ambieert een platform te zijn voor iedereen die aan hetzelfde onderwerp werkt of er in geïnteresseerd is (zie de site mission).

Also available in: Engels