De ‘homo economicus’ die decennia lang het reguliere economische denken domineerde, wordt in toenemende mate als een schadelijke karikatuur beschouwd. De meesten van ons geloven niet langer dat “hebzucht goed is”, zoals filmpersonage Gordon Gekko stelde in de film Wall Street, die symbolisch is geworden voor het neoliberalisme.

Maar welke rol spelen deugden – zoals betrouwbaarheid en generositeit – bij het creëren van een economie die leidt tot individuele en maatschappelijke bloei? Dat hebben we onderzocht in het project ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn’ (2017-2021), dat bijdraagt aan een nieuw narratief over de vrije markt en kapitalisme.

Projectleider Govert Buijs tijdens het openingssymposium van het project in 2017

Future Markets Consultation

Towards a New Market Economy in Europe for Future Generations

Om ons project af te sluiten, organiseerden we de Future Markets Consultation in het najaar van 2020. Het programma bestond uit verschillende onderdelen, waaronder een serie online dialoguen met visionaire economen & denkers. Het consultatierapport zal in de loop van 2021 verschijnen.

De Morele Markten site

De Morele Markten website is opgezet door het onderzoeksproject. De site is echter niet alleen bedoeld om de eigen onderzoeksresultaten toegankelijk te maken, maar ambieert een platform te zijn voor iedereen die aan hetzelfde onderwerp werkt of er in geïnteresseerd is.