In september 2017 is in het kader van het onderzoeksproject “Waar Goede Markten Goed voor Zijn” een opinie-onderzoek uitgezet onder 24.000 Nederlanders over hun vertrouwen in huisartsen en in banken. Hierop reageerden 6.948 Nederlanders (29%). Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar. Daarnaast is een onderzoek gehouden onder mensen die werkzaam zijn in de financiële sector. Aan dit onderzoek werkten 591 mensen mee. In het opinie-onderzoek worden de volgende onderwerpen belicht:

  • Betrouwbaarheid banken en huisartsen
  • De rol van persoonlijk contact
  • Verwacht effect van financiële beloning op de klantoriëntatie
  • Roep om overheidsregulering van bankwezen
  • De relatie tussen vertrouwen, verwachte klant oriëntatie en de roep om overheidsingrijpen

Berichten/Columns naar Aanleiding van dit Opinie-Onderzoek

“Klant Wil Weg bij Bank Maar Blijft Toch”

De ING witwasaffaire zal er niet toe leiden dat het aantal consumenten overstapt van bank, beargumenteert Eefje de Gelder, project coördinator bij ons onderzoeksproject "What Good Markets Are Good For". Naar aanleiding van het opinie-onderzoek naar vertrouwen in de bancaire sector eerder dit jaar, een commentaar op de actualiteit.

Vertrouwen op het Spel

ING verhoogt, in de vorm van aandelen, de beloning van topman Ralph Hamers met meer dan 50 procent, zo werd afgelopen week bekend. Dit past in een trend waarin het bankwezen terugkeert naar het beloningsbeleid van voor de crisis. [...] Uit een recent onderzoek, dat wij in het kader van het onderzoeksproject ”Waar Goede Markten Goed voor Zijn” hebben uitgevoerd, blijkt dat bonussen het vertrouwen in financiële instellingen ondergraven."

Zet Financiële Prikkel Integriteit van Huisarts onder Druk?

"Marktwerking in de zorg is een gevoelig punt. Een van de kritiekpunten is dat de integriteit van zorgaanbieders wordt aangetast wanneer zij meer door financiële prikkels aangestuurd worden. [...] De financiële prikkel verschuift immers de aandacht naar de eigen portemonnee van de huisarts en beïnvloedt daarmee het gekozen behandelingstraject."