Dit overzicht van Nederlandse blog posts en artikelen gerelateerd aan het Goede Markten onderzoeksproject is een deelselectie van alle Nederlandse blog posts / artikelen op de ‘Morele Markten’ website.

Is Geluk te Meten? En Wanneer Verwordt het tot Ongeluk?

"in Rotterdam is meten weten. Niet zelden loopt er een econometrist vertwijfeld over de campus omdat na meting van bepaalde zaken de werkelijkheid niet blijkt te kloppen met het door haar of hem ontwikkelde model. Gek genoeg schept deze vertwijfeling een enorme band met de (veel te) weinig theologen aan de Erasmus Universiteit, die op diezelfde campus niet meten en dus ook niet weten"

Economen in Tijden van Corona 19 – Govert Buijs

"'Die steunmaatregelen houden we een maand of drie vol en daarna wordt het tijd voor economische triage.' Govert Buijs, filosoof, theoloog, politicoloog en een beetje econoom is te gast in de negentiende aflevering. Het gesprek gaat over boevenbedrijven, de moraliteit van de markt en dat economen steeds breder denken."

De Jonge Doctor: “Meer Ongelijkheid Maakt Minder Gelukkig”

"Wat is de impact van ongelijkheid op de samenleving, en welke rol speelt ze in de economie? Dat onderzocht jonge doctor Bjorn Lous. Inkomensongelijkheid zorgt voor minder gelukkige burgers, die elkaar minder vertrouwen. Ook het vertrouwen van de hogere inkomensklasse is opvallend laag, concludeert hij in zijn proefschrift. In dr Kelder en Co licht hij zijn bevindingen toe."

‘Tweehonderd Jaar Terug, Honderd Jaar Vooruit: Van de ene Revolutie naar de Andere’

Tweehonderd jaar terug werd in het Westen een op het eerste gezicht megalomaan en zelfs hopeloos project in werking gezet: het overwinnen van armoede door het creëren van meer welvaart. ‘Vooruitgang’ heette dit project. Tweehonderd jaar later kunnen we niet anders concluderen dan dat dit project onwaarschijnlijk succesvol geweest is. Echter, dit project heeft ook enkele ernstige schaduwzijden. Dat betekent dat we als mensheid voor de komende honderd jaar een nieuw, op het eerste gezicht bijna even megalomaan project moeten starten: het duurzaam maken van deze welvaart.

Betere Verdeling van Welvaart Maakt Gelukkiger

Sinds de liberalisering van de Westerse economieën in de jaren tachtig en negentig, is de inkomensongelijkheid sterk gestegen. In het publieke debat rijst de vraag wat precies de impact is van ongelijkheid op de samenleving en welke rol ze speelt in het functioneren van de economie. Bjorn Lous heeft deze vraag onderzocht, waarbij hij zich de vraag stelde: Hoe verhoudt economische vrijheid zich tot (de ongelijkheid in) geluk en vertrouwen, via haar relatie met inkomensongelijkheid?

Concurrentie Is Prikkel voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaamheid is een thema dat ook veel bedrijven interesseert. De motieven om duurzaam te ondernemen, zijn velerlei. Vaak worden twee typen motieven onderscheiden: extrinsieke en intrinsieke motivatie.Bij zogenaamde extrinsieke motivatie handelt een bedrijf duurzaam...

’Bonuscultuur Funest voor Samenwerking’

"Waartoe is de economie op aarde? Willen we een wereld waarin iedereen zijn eigenbelang achterna gaat? Waarin we worden opgejaagd? Filosoof Govert Buijs: 'We zitten in een ratrace'. Een prikkelende analyse in zes steekwoorden."

Marktwerking, Eigenbelang en … Deugden; Adam Smith en Recent Onderzoek

Het belang van deugden in de economie is niet vanzelfsprekend. Veel economen gaan uit van het calvinistische mensbeeld dat de mens geneigd is tot het kwade en alleen eigenbelang nastreeft. Maar dat eigenbelang wordt steeds problematischer. In dit artikel presenteert Johan Graafland recent onderzoek dat laat zien dat deugden in de economie van belang zijn voor het menselijk floreren. Daarbij gaat hij ook in de op schijnbare tegenstellingen in het werk van Adam Smith. Dit artikel komt uit Radix, tijdschrift over geloof en wetenschap, V. 45, nr. 1 (april 2019)

Ethische Vragen rond Handel met China

"Deze week werd bekend dat er bij ASML bedrijfsgeheimen zijn gestolen door oud-werknemers van Chinese afkomst. Dit bericht sloeg in als een bom, want ASML is het paradepaardje van de Nederlandse kenniseconomie. Dat dit zoveel gevoelige snaren raakt, komt ook doordat de laatste tijd toenemende zorgen zijn ontstaan over hoe China zich tot wereldmacht ontwikkelt."