Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Logo Goldschmeding FoundationDe Goldschmeding Foundation is een stichting opgericht door voormalig topondernemer Frits Goldschmeding, en werkt aan “een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusiviteit, Circulaire Economie en Menswaardige Economie.”

Rethinking Economics NL

Logo van Rethinking Economics NLRethinking Economics NL is een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers, die samenkomen om het economisch denken te diversifiëren en vernieuwen. Het doel is om “verandering in economische curricula te ondersteunen en faciliteren, om uiteenlopende soorten economen te inspireren tot onderling debat en vruchtbare samenwerking, om onszelf op te leiden in een reflexiever economisch denken, en om het economisch denken uit de ivoren toren te halen.

Also available in: en