Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Logo Goldschmeding FoundationDe Goldschmeding Foundation is een stichting opgericht door voormalig topondernemer Frits Goldschmeding, en werkt aan “een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusiviteit, Circulaire Economie en Menswaardige Economie.”

Stiching Innovatie Economie-Onderwijs

De Stichting Innovatie Economie-Onderwijs werkt “vanuit de overtuiging dat onze samenleving behoefte heeft aan burgers die beseffen dat economie draait om samenwerking gebaseerd op een goede balans tussen belangen. Economie helpt bij het begrijpen van simultaan voordeel (win-win), bij het analyseren waarom belangen soms uit balans zijn (win-lose) en bij het zoeken naar een betere balans tussen belangen.”

Rethinking Economics NL

Logo van Rethinking Economics NLRethinking Economics NL is een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers, die samenkomen om het economisch denken te diversifiëren en vernieuwen. Het doel is om “verandering in economische curricula te ondersteunen en faciliteren, om uiteenlopende soorten economen te inspireren tot onderling debat en vruchtbare samenwerking, om onszelf op te leiden in een reflexiever economisch denken, en om het economisch denken uit de ivoren toren te halen.”

Sustainable Finance Lab

Doel van het Sustainable Finance Lab is “een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelen wij ideeën en bieden een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk; wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen.”