Een wereld waarin mensen zich in alle kleurrijke verscheidenheid gezamenlijk inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen, dat is ons ideaal. Om dat ideaal een stukje dichterbij te brengen werkt Oikos aan veranderingen in de Nederlandse samenleving, gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. We doen dat door middel van concrete projecten en programma’s. We begeleiden dialoogprocessen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties met een focus op het productief maken van verschillen in drijfveren, waarden, verlangens en overtuigingen, gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Waar mogelijk worden de krachten gebundeld met andere organisaties. In verschillende netwerken vervult Oikos een centrale rol.

Share This