Stichting Oikos
Mariahoek 16-17
3511 LG Utrecht

Een wereld waarin mensen zich in alle kleurrijke verscheidenheid gezamenlijk inzetten voor menselijke waardigheid en een leefbare aarde voor iedereen, dat is ons ideaal. Om dat ideaal een stukje dichterbij te brengen werkt Oikos aan veranderingen in de Nederlandse samenleving, gericht op rechtvaardige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. We doen dat door middel van concrete projecten en programma’s. We begeleiden dialoogprocessen rond ‘spannende’ maatschappelijke kwesties met een focus op het productief maken van verschillen in drijfveren, waarden, verlangens en overtuigingen, gericht op een inclusieve, eerlijke en leefbare wereld. Waar mogelijk worden de krachten gebundeld met andere organisaties. In verschillende netwerken vervult Oikos een centrale rol.

Event Contributions

Stay posted

Receive updates about new articles, blog posts, books, events and other news on the Moral Markets website

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Geef Je op voor de Morele Markten nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwe artikelen & blogs, boeken die zijn toegevoegd aan onze digitale plank, en meer

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This