About

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Socires gaat uit van de kracht van mensen die in hun samenwerking de samenleving vormen en aan een mooiere en humanere toekomst werken.Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken omdat die verbanden de garantie zijn dat de persoon en de gemeenschappen waarmee die persoon verbonden is, zich kunnen ontwikkelen en bloeien. In een vitale samenleving nemen burgers op ieders niveau verantwoordelijkheid voor de samenleving. In een vitale samenleving zijn instituties dynamisch, zij spelen in op de mogelijkheden die ontstaan. Socires is aanvullend op instituten, ondernemingen en overheden. Socires wil via denkwerk, discussies, publicaties en cursussen het engagement van burgers vormen en ondersteunen.

  • Socires gelooft in de waarden die mensen delen: compassie, rechtvaardigheid en verzoening.
  • Socires gelooft in samenwerking.
  • Socires gelooft in denken en doen.
  • Socires gelooft in een rechtvaardige economische orde.
  • Socires gelooft in dichtbij en ver weg
Share This