Over Jelle van baardewijk

Van Baardewijk doceert aan de VU Amsterdam filosofie aan studenten (bedrijfs)economie, bedrijfskunde en international business. Hij is een van de onderzoekers in het interuniversitaire, interdisciplinaire project ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn’. Hij is tevens een van de leden van Centrum Èthos, een centrum aan de VU Amsterdam voor onderwijs, onderzoek en debat over maatschappelijke transformaties.

Proefschrift JelleIn zijn proefschrift, The Moral Formation of Business Students (verdedigd in december 2018), richtte hij zich op het zogenaamde ‘verborgen curriculum’ van de studies waarbinnen hij ook les geeft:

  • Wat leert een student bedrijfskunde aan de Nederlandse universiteiten, in het bijzonder in Rotterdam en Amsterdam?
  • Welke houding krijgen die studenten aangeleerd?
  • Hoe steekt hun wereldbeeld in elkaar?

Voor zijn onderzoek maakte Van Baardewijk enerzijds gebruik van kwalitatief-empirische onderzoeksmethoden. Anderzijds werkte hij vanuit de klassieke filosofie van MacIntyre, Hegel en Spengler.

Deelproject(en) in het Goede Markten Project

Also available in: en

Stay posted

Receive updates about new articles, blog posts, books, events and other news on the Moral Markets website

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Geef Je op voor de Morele Markten nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwe artikelen & blogs, boeken die zijn toegevoegd aan onze digitale plank, en meer

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This