Over Jelle van baardewijk

Van Baardewijk doceert aan de VU Amsterdam filosofie aan studenten (bedrijfs)economie, bedrijfskunde en international business. Hij is een van de onderzoekers in het interuniversitaire, interdisciplinaire project ‘Waar Goede Markten Goed voor Zijn’. Hij is tevens een van de leden van Centrum Èthos, een centrum aan de VU Amsterdam voor onderwijs, onderzoek en debat over maatschappelijke transformaties.

Proefschrift JelleIn zijn proefschrift, The Moral Formation of Business Students (verdedigd in december 2018), richtte hij zich op het zogenaamde ‘verborgen curriculum’ van de studies waarbinnen hij ook les geeft:

  • Wat leert een student bedrijfskunde aan de Nederlandse universiteiten, in het bijzonder in Rotterdam en Amsterdam?
  • Welke houding krijgen die studenten aangeleerd?
  • Hoe steekt hun wereldbeeld in elkaar?

Voor zijn onderzoek maakte Van Baardewijk enerzijds gebruik van kwalitatief-empirische onderzoeksmethoden. Anderzijds werkte hij vanuit de klassieke filosofie van MacIntyre, Hegel en Spengler.

Deelproject(en) in het Goede Markten Project

Share This