About

De Morele Markten website is gemaakt als onderdeel van het door de Templeton World Charity Foundation gefinancierde   onderzoeksproject ‘What Good Markets are Good for’. De site beoogt een breed gedragen platform te zijn voor iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in het zelfde onderwerp (zie de site mission), but het project zelf is natuurlijk een van de actieve bijdragers aan de site.
Share This