Over Ad Verbrugge

Ad Verbrugge is een van de meest bekende Nederlandse filosofen op het terrein van praktische en culturele filosofie. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de postmoderne maatschappij, waarvan er een aantal een bestseller zijn geworden en het publieke debat over diverse culturele, sociale en ethische issues beïnvloed hebben, waaronder Staat van Verwarring (2013), Waartoe is de Universiteit op Aarde? (2014), en De Schaduw van Vrijheid (2016). Hij is oprichter en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland – een vereniging voor de verbetering van het onderwijs in Nederland die vrij invloedrijk is in het politieke en publieke debat over de kwaliteit van Nederlandse onderwijsinstituten. Hij publiceert regelmatig essays in Nederlandse kwaliteitskranten en tijdschrijven, en treedt regelmatig op op de Nederlandse radio en televisie.

Deelproject(en) in het Goede Markten Project

Share This