Articles & blogs on welzijn & floreren

Categorie: welzijn & floreren

Jonge Economen Stellen: “Het Basisinkomen Is Niet dé Oplossing, Maar Basisbanen, Meer Basisvoorzieningen en Betere Bijstand Wel”

Tijdens de coronacrisis heeft het universele basisinkomen veel aandacht gekregen. Jonge economen stellen nu in een rapport, dat op 29 april gepresenteerd wordt, dat het basisinkomen niet de heilige graal is als oplossing op zichzelf. Een kort interview door Our New Economy met auteur Sam de Muijnck.

Vernieuwing van de Verzorgingsstaat; Panel Discussie & Presentatie Rapport op 29 April

Verscheidene innovatieve ideeën, zoals een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen, baanzekerheid en universele basale dienstverlening, worden momenteel als minder radicaal en utopisch gezien dan voorheen. Maar moeten we onze hoop wel vestigen op één van deze oplossingen en het als het Ei van Columbus zien? Of moeten we ons hard maken voor een innovatieve combinatie die de krachten van verschillende ideeën samenbrengt?

Tijdens een online event op 29 April presenteert Sam de Muijnck (voorzitter van de Think Tank of Young Economists van de Future Markets Consultation) zijn rapport, gevolgd door een paneldiscussie.

Op naar de Welzijnseconomie: Implicaties voor Overheid, Mileubeleid en Financiële Sector

Er een groeiend bewustzijn dat het huidige economische paradigma fundamenteel hervormd dient te worden om de huidige mankementen op te lossen. Binnen het nieuwe paradigma draait het niet langer louter om de groei van het BBP, maar om de duurzame creatie en behoud van waarde. Het gaat om een verschuiving van zowel ideeën als macht. Naast een exploratie van het effect van deze paradigmaverschuiving op de economie kijken we in ons rapport naar de volgende drie gebieden; (1) de publieke sector, (2) ecologisch beleid en (3) de financiële sector.

Op naar de Welzijnseconomie: Presentatie van Rapport op 12 April

We moeten het traditionele neoliberale marktdenken, waarbij economische groei en winstmaximalisatie centraal staat, loslaten en bewegen naar een een economie waarin het welzijn van mensen in een duurzame, gelijkwaardige en veerkrachtige manier centraal staat. Dit noemen we een welzijnseconomie.

Een denktank van een selecte groep jonge economen heeft, onder leiding van voormalig minister-president prof. Jan-Peter Balkenende en prof. Govert Buijs onder de naam ‘Future Markets Consultation’ onderzocht hoe we de transitie naar een welzijnseconomie kunnen maken. Tijdens een online event op 12 april presenteren ze hun rapport.

De Effecten van Hedendaags Kapitalisme op het Dagelijkse Leven – Opname van de Livecast Nu Beschikbaar

De opname van onze livecast over de effecten van het hedendaagse kapitalisme op het dagelijske leven (12 October) met sociologe Isabella Ferrera & econoom Josh Ryan-Collins is nu beschikbaar. He interview met Ferreras en het interview met Ryan-Collins, onderdeel van deze aflevering, zijn ook beschikbaar als aparte videos.

Is Geluk te Meten? En Wanneer Verwordt het tot Ongeluk?

“in Rotterdam is meten weten. Niet zelden loopt er een econometrist vertwijfeld over de campus omdat na meting van bepaalde zaken de werkelijkheid niet blijkt te kloppen met het door haar of hem ontwikkelde model. Gek genoeg schept deze vertwijfeling een enorme band met de (veel te) weinig theologen aan de Erasmus Universiteit, die op diezelfde campus niet meten en dus ook niet weten”

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief