Articles & blogs on historisch perspectief

Categorie: historisch perspectief

Meer Ruimte voor de Commons?

“In het Financieele Dagblad roepen hoogleraar Irene van Staveren en Triodosbank-directeur Peter Blom op tot een economie van de ‘commons’. Die commons, dat zijn de burgercollectieven die inmiddels al ruim voorradig zijn in Nederland. Altijd al geweest eigenlijk: van de vroegmoderne gilden en markegenootschappen, tot de onderlinge verzekeringen en coöperaties in de 19de eeuw, tot de initiatieven van vandaag.”

Het Belang van ‘Welvaart van Landen’: de Nederlanse Vertaling van Adam Smith’s ‘Wealth of Nations’ voor het voetlicht

Het belang van het verschijnen van ‘De Welvaart van Landen‘, de vertaling van Adam Smith’s ‘The Wealth of Nations‘ (1976), is groot. Dit blog bevat een overzicht van de commentaren van bekende economen en wetenschappers die ingaan op diverse mythes rondom ‘de onzichtbare hand’, eigenbelang, en marktwerking.

Van een Lineaire naar een Circulaire Economie

De Kwetsbare Welvaart van Nederland […] beschrijft de ruim anderhalve eeuw historische ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland, en biedt daarnaast een perspectief op een duurzame en meer circulair ­georganiseerde economie in de komende decennia. […] een toegankelijk en goed verzorgde publicatie, die bij elke econoom met historisch besef in de kast hoort te staan.”

Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg Naar een Economie van de Vreugde

“De economie is in zekere zin van ons allemaal. Daarom moet denken over economie ook multidisciplinair zijn en waag ik het er als niet-econoom op die meest algemene vraag te stellen: waarom allemaal? Waartoe is de economie op aarde?” De gesproken tekst van de oratie die Govert Buijs op 24 mei 2018 aan de VU Amsterdam uitsprak voor zijn Goldschmeding leerstoel.

Handelaren Met Een Geweten

“Arbeidsethos en calvinisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een calvinist werkt hard, steekt zich liever niet in de schulden en is zuinig. Zo zien Nederlanders zichzelf ook graag: de koopman en de dominee, handelaren met een goed geweten.”

Voorbij het ‘Totalitaire Socialisme’: de Decentralisatiepolitiek van Wilhelm Röpke

“Waar het neoliberalisme vandaag de dag vooral in verband wordt gebracht met de Oostenrijker Friedrich Hayek en de Amerikaanse econoom Milton Friedman, is Röpke de vergeten denker van de ‘grote drie’. […] Hoewel het neoliberalisme tegenwoordig vaak in verband wordt gebracht met ongebreideld marktkapitalisme, zocht Röpke naar een ‘derde weg’ tussen socialisme en kapitalisme, in een poging om het zieltogende liberalisme van de ondergang te redden én de opmars van de ‘collectivistische’ staat te stuiten.”

Hoe BNP Dominant Werd in de Economie

Part [part not set] of 4 in series "'Goede Markten' boekinterviews"

Historisch econoom Floris Heukelom is optimistisch dat we de manier waarop we nationale economieën evaueren kunnen veranderen, dankzij de gedetailleerde analyse gepresenteerd in Measuring America: How Economic Growth Came to Define American Greatness in the Late Twentieth Century (2010) door de socioloog Andrew Yarrow. Een boekinterview.

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief