Articles & blogs on kapitalisme hervormen

Categorie: kapitalisme hervormen

Jonge Economen Stellen: “Het Basisinkomen Is Niet dé Oplossing, Maar Basisbanen, Meer Basisvoorzieningen en Betere Bijstand Wel”

Tijdens de coronacrisis heeft het universele basisinkomen veel aandacht gekregen. Jonge economen stellen nu in een rapport, dat op 29 april gepresenteerd wordt, dat het basisinkomen niet de heilige graal is als oplossing op zichzelf. Een kort interview door Our New Economy met auteur Sam de Muijnck.

Op naar de Welzijnseconomie: Implicaties voor Overheid, Mileubeleid en Financiële Sector

Er een groeiend bewustzijn dat het huidige economische paradigma fundamenteel hervormd dient te worden om de huidige mankementen op te lossen. Binnen het nieuwe paradigma draait het niet langer louter om de groei van het BBP, maar om de duurzame creatie en behoud van waarde. Het gaat om een verschuiving van zowel ideeën als macht. Naast een exploratie van het effect van deze paradigmaverschuiving op de economie kijken we in ons rapport naar de volgende drie gebieden; (1) de publieke sector, (2) ecologisch beleid en (3) de financiële sector.

Een Markt voor Ons Allemaal: Een Hernieuwd Liberaal Pleidooi voor de Vrije Markt

De vrije markt heeft ertoe bijgedragen dat individuen in vrijheid van ongekende welvaart kunnen genieten. Liberale democratieën die een gereguleerde vrije markt in de samenleving integreerden, kenden de afgelopen twee decennia een exponentiële groei in welvaart. Eerst ontstond er welvaartsgroei in het Westen. Tegenwoordig zet deze trend zich wereldwijd voort. Tegelijkertijd is kapitalismekritiek terug van weggeweest. In de publieke opinie lijkt er soms van alles mis met ‘de markt’, dan wel het kapitalisme. Hoog tijd om toe te lichten hoe wij er als liberalen tegen aankijken en een andere toon in het publieke debat te laten horen. Het kapitalisme, of het onder liberalen meer geliefde begrip ‘de vrije markt’, vraagt aan de ene kant om een serieuze, liberale reflectie op de kritieken alsook om een hernieuwd pleidooi. Dat bieden we met ons nieuwe boek, Een Markt voor Ons Allemaal. In deze post een overzicht van de hierin besproken kritieken en onze antwoorden.

De reset van het kapitalisme (in Europa)

Wat we nodig hebben, stellen Cor van Beuningen en Kees Buitendijk in dit stuk, is dat Europees kapitaal geïnvesteerd wordt in Europese bedrijven, en omgekeerd dat Europese bedrijven gefinancierd worden met Europees kapitaal; en dat de betreffende investeringsbeslissingen het resultaat zijn van overleg tussen Europese vermogenden en Europese ondernemers; waarbij deze werkwijze maximaal ondersteund en bevorderd wordt door nationale en Europese wet- en regelgeving. Dit idee is niet geboren uit naargeestig nationalisme of anti-globalisme, maar wel uit de overtuiging dat er een betere balans nodig is tussen mondiaal en lokaal, tussen place of
production en place of consumption, tussen mobiel vermogen en vaste arbeid, tussen grote politiek en kleine gemeenschap, tussen vrijblijvendheid en verantwoordelijkheid, tussen korte en lange termijn. Een visiestuk dat ingediend is voor de Future Market Consultation.

Kan een Andere Markteconomie in de Praktijk Werken? Vanavond in Dialoog: Christian Felber & Luigi Zingales

Onze gasten vandaag in de online dialogue of the Future Markets Consultation zijn Christian Felber en Luigi Zingales. Felber is onder meer de oprichter van Economy for the Common Good, een sociale beweging die een alternatief economisch model promoot. Zingales is een van de ontwikkelaars van de Financial Trust Index, dat monitort hoeveel vertrouwen Amerikanen hebben in hun financiele systeem, en is zeer kritisch over de monopolies die de hedendaagse economie domineren. Onderwerp van discussie – je bent van harte welkom om je aan te sluiten om 18.30 – is of een alternatieve markteconomie in de praktijk haalbaar is.

Denk Mee, Doe Mee – De Toekomst van het Kapitalisme Is Ons Aller Toekomst

“Belangrijke tekenen van een nieuwe tijd! Tegelijk blijft het de vraag hoe stevig deze vernieuwingsgolf is. En waar kan een andere soort economie echt gestalte krijgen? In de VS, het sterke maar al vele jaren vleugellamme land aan gene zijde van de oceaan? In China, waar individuele vrijheid sluitpost is op elke begroting? Hier komt Europa om de hoek kijken, naast de VS de grootste economie ter wereld. Hier is een lange traditie van een sociale markteconomie.”

‘What Really Matters in Markets’ – Opname van de Livecast Nu Beschikbaar

De opname van onze livecast over ‘wat er echt toe doet in markten’ (21 september) met de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz en de Europese politicus Herman Van Rompuy is nu beschikbaar. Het interview met Stiglitz en het interview met Van Rompuy, onderdeel van deze uitzending, zijn ook beschikbaar als aparte videos. In deze post ook een korte samenvatting van de discussie door Eefje de Gelder, coördinator van het consultatieproces.

Start Debatserie over Duurzame & Rechtvaardige Vrije Markt met Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz & Mohammad Yunus

Op 21 september starten onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en drie andere Nederlandse universiteiten met een internationale consultatie die de mogelijkheid van een duurzame en rechtvaardige vrije markt in Europa onderzoekt. Centraal onderdeel van de consultatie is een serie livecasts in samenwerking met Pakhuis de Zwijger over ‘The Future of Capitalism’ met internationaal vermaarde economen, waaronder Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Mohammad Yunus. Onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende worden ideeën uit de consultatie gebundeld in een rapport dat verschijnt in 2021. [PERSBERICHT]

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief