Articles & blogs on gezondheidszorg

Categorie: gezondheidszorg

Laat GGZ Niet aan de Markt over

“Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ, Jim van Os bepleitte hier al eerder voor een andere koers van de ggz. Om te voorkomen dat het accent nog meer verschuift van zo goed mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen, naar excellente zorg voor een selecte groep mensen. Zijn oplossing: minder marktwerking, meer planning en sturing en vooral de mens voorop.”

Economieles voor Bruno Bruins

“Onze liberale VVD-minister Bruno Bruins voelt zich niet verantwoordelijk voor het faillissement van twee ziekenhuizen. Alle patiënten zijn keurig overgeplaatst, zonder levensgevaar en daarmee is voor hem de kous af. Hij gelooft in het systeem van marktwerking in de zorg, maar slaat daarmee de plank mis. Want marktwerking bestaat simpelweg niet. Minister Bruins is geen econoom, hij studeerde rechten en bestuurskunde. Daarom voor hem een lesje economie.”

Een Gereguleerde Orgaanmarkt? Enkele Praktische en Filosofische Tegenkantingen

“In sommige landen waar individualisme hoog in het vaandel staat en een nijpend tekort aan organen heerst, zoals Nederland en de VS, gaan steeds meer stemmen op om burgers toe te laten hun organen te verkopen. Voorstanders beweren dat het principe van niet-commercialisering van het menselijk lichaam moet worden afgezworen om de talrijke patiënten te helpen die op de wachtlijst sterven en om de excessen tegen te gaan van de internationale zwarte markt in organen – waar sommige radeloze patiënten hun toevlucht zoeken. Maar er zijn belangrijke tegenargumenten van zowel praktische als filosofische aard.”

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

Part [part not set] of 6 in series "Survey Trustworthiness Bankers & Doctors"

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Zet Financiële Prikkel Integriteit van Huisarts onder Druk?

Part [part not set] of 6 in series "Survey Trustworthiness Bankers & Doctors"

“Marktwerking in de zorg is een gevoelig punt. Een van de kritiekpunten is dat de integriteit van zorgaanbieders wordt aangetast wanneer zij meer door financiële prikkels aangestuurd worden. […] De financiële prikkel verschuift immers de aandacht naar de eigen portemonnee van de huisarts en beïnvloedt daarmee het gekozen behandelingstraject.”

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief