Articles & blogs on Economie als Wetenschap

Categorie: Economie als Wetenschap

Milton Friedman en het Einde van het Onbegrensd Aandeelhouderskapitalisme

“Op 13 september 1970 publiceerde Milton Friedman zijn veel becommentarieerde visie op de verantwoordelijkheid van bedrijven in The New York Times. Vijftig jaar na dato zet zijn artikel nog steeds aan tot discussie. In deze bijdrage staat professor Harry Hummels stil bij de context waarin de econoom zijn denkbeelden ontwikkelde. Vervolgens bespreken we zijn visie op verantwoord ondernemen en maken duidelijk dat een gereïncarneerde Friedman anno 2020 juist zeer kritisch zou zijn geweest op het bedrijfsleven”, betoogt Harry Hummels

Keynes’s Filosofie; Zijn Lessen in Praktische Economie

“Onze recente geschiedenis kent twee grote depressies: de dertiger jaren van de 20ste eeuw en de jaren tien van de 21ste eeuw. Beiden werden bestreden met behulp van klassiek-economische politiek, welke procyclisch werkte. Het advies van de klassieke economen: weinig tot geen overheidsingrijpen. Piet Keizer gaat in dit artikel in op de vraag hoe Keynes’s filosofie bij verstoringen tot een compleet ander economisch-politiek advies leidde.”

Tovenaarsleerling Schrijft Inleiding in de Economie

“Anders dan de standaard leerboeken ‘Economics’ biedt Ontspoord Kapitalisme een inleiding economische en sociale geschiedenis, interessante passages techniekgeschiedenis en een onthutsende en verhelderende kroniek van economische en financiële crises en hun oorzaken. En niet te vergeten: een stukje geschiedenis van ons vak, waarbij vooral Keynesiaans denken helder aan de orde komt. Wie zich zorgen maakt dat huidige economiestudenten vooral tot enge modeltechnocraten worden opgeleid, zou dit zijn eerstejaarsstudenten moeten aanbieden.”

Economie Opnieuw Doordacht; 5 TEDx Praatjes (en 4 Boeken)

Part [part not set] of 10 in series "TEDx Praatjes over de Ethiek van Bedrijven & Economie"

Vijf TEDx praatjes door economie die willen veranderen hoe we tegen de economie aankijken. De eerste plaatst vraagtekens bij de aanname van de ‘homo economicus’, de tweede bekritiseert de fetishering van ecnomische groei, de derde ziet geluk als het ultieme doel van onze economie, de vierde ontwikkelde een ‘common good balance sheet’ om de maatschappelijke bijdrage van bedrijven in kaart te brengen, en de vijfde stelt een donutvormige alternatieve kijk op economie voor.

Bouwen aan een Relationele Economie

“Lans Bovenberg heeft een nieuwe weg – de relationele benadering in de economie – ingeslagen en heeft dat middels zijn oratie ‘Where is the love?” duidelijk gemaakt. Deze wijze van economiebeoefening is gebaseerd op een relationeel mensbeeld. Piet Keizer heeft instemmend geluisterd maar heeft als methodoloog ook kritiek. Het paradigma van Bovenberg gaat niet in op het psychisch motief en hij ziet dat er nog veel theoretisch en introspectief werk verricht moet worden voordat Bovenberg aan empirisch onderzoek kan beginnen.”

Nobel Armoedeonderzoek Gaat ten onder aan ‘Poor Economics’

“De economen Banerjee, Duflo en Kremer hebben de Nobelprijs economie gekregen voor hun onderzoek om armoede te bestrijden. In de aanloop naar de uitreiking van de prijs bespreekt Piet Keizer het werk van Banerjee en Duflo en komt tot de conclusie dat het onderzoek methodologisch gezien rammelt. In zijn ogen weerspiegelt het werk van de Nobelprijswinnaars de trend in de economie waarin theorie ad hoc wordt ingeschakeld en techniek en cijfers de hoofdrol spelen.”

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief