Articles & blogs on deugden (en ondeugden)

Categorie: deugden (en ondeugden)

Verlicht Kapitalisme, Bewust Leiderschap en Deugdenethiek; Vier Recente Boeken

De overtuiging dat leiders en hun bedrijven kunnen floreren door te doen wat goed of juist is, is in het laatste decennium weer aan een opmars bezig, zo stelt Martijn Hendriks in een recent overzicht van de wetenschappelijke literatuur. Dat vindt ook zijn weerslag in diverse boeken voor een groter publiek. In dit artikel worden vier recente boeken besproken en vergeleken.

Marktwerking, Eigenbelang en … Deugden; Adam Smith en Recent Onderzoek

Het belang van deugden in de economie is niet vanzelfsprekend. Veel economen gaan uit van het calvinistische mensbeeld dat de mens geneigd is tot het kwade en alleen eigenbelang nastreeft. Maar dat eigenbelang wordt steeds problematischer. In dit artikel presenteert Johan Graafland recent onderzoek dat laat zien dat deugden in de economie van belang zijn voor het menselijk floreren. Daarbij gaat hij ook in de op schijnbare tegenstellingen in het werk van Adam Smith. Dit artikel komt uit Radix, tijdschrift over geloof en wetenschap, V. 45, nr. 1 (april 2019)

Het Goede Leven in het Christendom (hfst. 3)

Part [part not set] of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Welke christelijke deugden hebben de Europese samenleving gevormd, en hoe relevant is deugdenethiek nog vandaag de dag? Wat houdt de Protestantse arbeidsmoraal in en welke betekenis kunnen we nog meer aan werk toekennen? Ontstond in middeleeuwse steden een nieuw mensbeeld, dat van de ‘homo cooperans’? Deze onderwerpen in de vierde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 3.

“Ons Economisch Denken Is te Monomaan – Op naar een Vreugdevolle Economie”

“Volgens Buijs levert de economie ons veel goeds, maar ontstaan er ook nieuwe aberraties zoals milieuvervuiling en burn-out. Daarom doen we er goed aan om de volgende fundamentele vraag opnieuw te stellen: waartoe is de economie op aarde? In dit gesprek vertelt Buijs over de zoektocht naar het antwoord op deze vraag.”

Weg met de Regeldruk of Afvinkcultuur? Praat dan over Integriteit

Organisaties in de wijkerpleging zijn begin augustus tot een gezamenlijk actieplan gekomen om een einde te maken aan de zogenaamde ‘vijfminutenregistratie’. Tot eenderde van de werktijd ging kennelijk op aan administratieve rompslomp. Gert de Jong, docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, betoogt dat ook banken, bedrijven en andere organisaties meer tijd aan hun corebusiness zouden moeten besteden, en dat daarvoor herbezinning op integriteit nodig is.

De Psychologische Mechanismen achter de Werking van de Onzichtbare Hand

Part [part not set] of 4 in series "'Goede Markten' boekinterviews"

Wat econoom en bedrijfsethicus Johan Graafland zo leuk vindt aan The Theory of Moral Sentiments (1759) van filosoof en econoom Adam Smith – vooral bekend van zijn The Wealth of Nations (1776) – is dat het getuigt van een enorme mensenkennis en je steeds weer aan het denken zet. Een boekinterview.

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

Part [part not set] of 6 in series "Survey Trustworthiness Bankers & Doctors"

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief