Future Markets Consultation

Towards a New Market Economy in Europe for Future Generations

Met online dialogen, een essayprijsvraag & meer

Articles & blogs on Adam Smith

Categorie: Adam Smith

Het Belang van ‘Welvaart van Landen’: de Nederlanse Vertaling van Adam Smith’s ‘Wealth of Nations’ voor het voetlicht

Het belang van het verschijnen van ‘De Welvaart van Landen‘, de vertaling van Adam Smith’s ‘The Wealth of Nations‘ (1976), is groot. Dit blog bevat een overzicht van de commentaren van bekende economen en wetenschappers die ingaan op diverse mythes rondom ‘de onzichtbare hand’, eigenbelang, en marktwerking.

Marktwerking, Eigenbelang en … Deugden; Adam Smith en Recent Onderzoek

Het belang van deugden in de economie is niet vanzelfsprekend. Veel economen gaan uit van het calvinistische mensbeeld dat de mens geneigd is tot het kwade en alleen eigenbelang nastreeft. Maar dat eigenbelang wordt steeds problematischer. In dit artikel presenteert Johan Graafland recent onderzoek dat laat zien dat deugden in de economie van belang zijn voor het menselijk floreren. Daarbij gaat hij ook in de op schijnbare tegenstellingen in het werk van Adam Smith. Dit artikel komt uit Radix, tijdschrift over geloof en wetenschap, V. 45, nr. 1 (april 2019)

Adam Smith als de Eerste Netwerkeconoom

Adam Smith heeft in de Theory of Moral Sentiments veel aandacht geschonken aan de gevoelens waardoor sociale netwerken tot stand komen en kunnen blijven bestaan. Daarmee is hij te beschouwen als een netwerkeconoom avant la lettre. In dit artikel zal ik uiteenzetten welke gevoelens volgens Adam Smith in netwerken een rol spelen en hoe zijn ideeën daarover door modern onderzoek in vakgebieden zoals de neurologie en psychologie wordt bevestigd.

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief