Categorie: Goede Markten project

Drie Filosofen Schreven een Lesboek voor het Examen Filosofie, met Kritiek op Neoliberalisme

“In navolging van de filosofe Martha Nussbaum betogen de drie dat vrijheid niet alleen de afwezigheid van dwang inhoudt, zoals de liberalen stellen. Vrijheid gaat juist ook over de mogelijkheden die mensen hebben om dat goede leven te leiden. Daarom kwamen ze na lang filosoferen met vijf essentiële voorwaarden voor het goede leven: relaties met anderen, instituties, de natuur, het lichaam, en zingeving. De vraag is vervolgens wat de vrije markt betekent voor die vijf voorwaarden. Dat leidt tot een kritische conclusie: een verkeerde marktlogica ondermijnt de condities van het goede leven, aldus de filosofen.” Interview naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Het Goede Leven en de Vrije Markt‘.

Read More

“Klant Wil Weg bij Bank Maar Blijft Toch”

De ING witwasaffaire zal er niet toe leiden dat het aantal consumenten overstapt van bank, beargumenteert Eefje de Gelder, project coördinator bij ons onderzoeksproject “What Good Markets Are Good For”. Naar aanleiding van het opinie-onderzoek naar vertrouwen in de bancaire sector eerder dit jaar, een commentaar op de actualiteit.

Read More

Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg Naar een Economie van de Vreugde

“De economie is in zekere zin van ons allemaal. Daarom moet denken over economie ook multidisciplinair zijn en waag ik het er als niet-econoom op die meest algemene vraag te stellen: waarom allemaal? Waartoe is de economie op aarde?” De gesproken tekst van de oratie die Govert Buijs op 24 mei 2018 aan de VU Amsterdam uitsprak voor zijn Goldschmeding leerstoel.

Read More

Lans Bovenberg IJvert voor Beter Economieonderwijs

“Sinds 2007 gaat het economieonderwijs uit van acht domeinen, zoals ‘vaardigheden’, ‘schaarste’, ‘markt’ en ‘goede tijden, slechte tijden’. […] Van acht naar drie, dat is in een notendop wat Bovenberg voorstaat. Met drie fundamentele concepten, die een opvallende onderlinge samenhang vertonen, kan de hele economie worden gedoceerd en begrepen. […] Het derde concept, ‘meerwaarde eerlijk delen’, toont aan dat ook ethiek een rol speelt in de economie.”

Read More

De Psychologische Mechanismen achter de Werking van de Onzichtbare Hand

Part 2 of 4 in series "'Goede Markten' boekinterviews"

Wat econoom en bedrijfsethicus Johan Graafland zo leuk vindt aan The Theory of Moral Sentiments (1759) van filosoof en econoom Adam Smith – vooral bekend van zijn The Wealth of Nations (1776) – is dat het getuigt van een enorme mensenkennis en je steeds weer aan het denken zet. Een boekinterview.

Read More

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Read More
Loading

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Loading...

Volg & vind ons leuk :)

FACEBOOK
LinkedIn - visit & follow our page
Sign up for news per Email
Subscribe to / watch our channel
Get RSS feed
ResearchGate - follow our project
SlideShare - all our presentations
Goodreads book group
close

Keep yourself informed! Ways to follow Moral Markets: