Articles & Blogs, Category = Gezondheidszorg

Categorie: Gezondheidszorg

Laat GGZ Niet aan de Markt over

“Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ, Jim van Os bepleitte hier al eerder voor een andere koers van de ggz. Om te voorkomen dat het accent nog meer verschuift van zo goed mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen, naar excellente zorg voor een selecte groep mensen. Zijn oplossing: minder marktwerking, meer planning en sturing en vooral de mens voorop.”

Economieles voor Bruno Bruins

“Onze liberale VVD-minister Bruno Bruins voelt zich niet verantwoordelijk voor het faillissement van twee ziekenhuizen. Alle patiënten zijn keurig overgeplaatst, zonder levensgevaar en daarmee is voor hem de kous af. Hij gelooft in het systeem van marktwerking in de zorg, maar slaat daarmee de plank mis. Want marktwerking bestaat simpelweg niet. Minister Bruins is geen econoom, hij studeerde rechten en bestuurskunde. Daarom voor hem een lesje economie.”

Een Gereguleerde Orgaanmarkt? Enkele Praktische en Filosofische Tegenkantingen

“In sommige landen waar individualisme hoog in het vaandel staat en een nijpend tekort aan organen heerst, zoals Nederland en de VS, gaan steeds meer stemmen op om burgers toe te laten hun organen te verkopen. Voorstanders beweren dat het principe van niet-commercialisering van het menselijk lichaam moet worden afgezworen om de talrijke patiënten te helpen die op de wachtlijst sterven en om de excessen tegen te gaan van de internationale zwarte markt in organen – waar sommige radeloze patiënten hun toevlucht zoeken. Maar er zijn belangrijke tegenargumenten van zowel praktische als filosofische aard.”

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Zet Financiële Prikkel Integriteit van Huisarts onder Druk?

“Marktwerking in de zorg is een gevoelig punt. Een van de kritiekpunten is dat de integriteit van zorgaanbieders wordt aangetast wanneer zij meer door financiële prikkels aangestuurd worden. […] De financiële prikkel verschuift immers de aandacht naar de eigen portemonnee van de huisarts en beïnvloedt daarmee het gekozen behandelingstraject.”

Dit Zijn de ‘Slimme Trucs’ die Jouw Zorgrekening de Lucht in Doen Schieten

“De introductie van marktwerking in de zorg maakte het voor ziekenhuizen steeds belangrijker om rendabel te werken. Daardoor ontstaat echter ook de verleiding om te sjoemelen met declaraties. Wie de trucs van het lucratief declareren kent, kan namelijk bakken met geld verdienen aan de behandeling van een patiënt.”

Bezig met laden

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Bezig met laden...

Random keuze van onze boekenplank

Een Menselijke Economie door Ad Broere

Een Menselijke Economie (2009)

Stay posted

Receive updates about new articles, blog posts, books, events and other news on the Moral Markets website

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Geef Je op voor de Morele Markten nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwe artikelen & blogs, boeken die zijn toegevoegd aan onze digitale plank, en meer

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest