Articles & blogs on opinie & ideeën

Categorie: opinie & ideeën

Een Markt voor Ons Allemaal: Een Hernieuwd Liberaal Pleidooi voor de Vrije Markt

De vrije markt heeft ertoe bijgedragen dat individuen in vrijheid van ongekende welvaart kunnen genieten. Liberale democratieën die een gereguleerde vrije markt in de samenleving integreerden, kenden de afgelopen twee decennia een exponentiële groei in welvaart. Eerst ontstond er welvaartsgroei in het Westen. Tegenwoordig zet deze trend zich wereldwijd voort. Tegelijkertijd is kapitalismekritiek terug van weggeweest. In de publieke opinie lijkt er soms van alles mis met ‘de markt’, dan wel het kapitalisme. Hoog tijd om toe te lichten hoe wij er als liberalen tegen aankijken en een andere toon in het publieke debat te laten horen. Het kapitalisme, of het onder liberalen meer geliefde begrip ‘de vrije markt’, vraagt aan de ene kant om een serieuze, liberale reflectie op de kritieken alsook om een hernieuwd pleidooi. Dat bieden we met ons nieuwe boek, Een Markt voor Ons Allemaal. In deze post een overzicht van de hierin besproken kritieken en onze antwoorden.

De reset van het kapitalisme (in Europa)

Wat we nodig hebben, stellen Cor van Beuningen en Kees Buitendijk in dit stuk, is dat Europees kapitaal geïnvesteerd wordt in Europese bedrijven, en omgekeerd dat Europese bedrijven gefinancierd worden met Europees kapitaal; en dat de betreffende investeringsbeslissingen het resultaat zijn van overleg tussen Europese vermogenden en Europese ondernemers; waarbij deze werkwijze maximaal ondersteund en bevorderd wordt door nationale en Europese wet- en regelgeving. Dit idee is niet geboren uit naargeestig nationalisme of anti-globalisme, maar wel uit de overtuiging dat er een betere balans nodig is tussen mondiaal en lokaal, tussen place of
production en place of consumption, tussen mobiel vermogen en vaste arbeid, tussen grote politiek en kleine gemeenschap, tussen vrijblijvendheid en verantwoordelijkheid, tussen korte en lange termijn. Een visiestuk dat ingediend is voor de Future Market Consultation.

Coöperative Finance voor Versnelling Duurzame Transitie

Dit artikel is een oproep tot het laten ontstaan van een parallelle economie die mensen en bedrijven met hart voor duurzaamheid (inclusief sociale duurzaamheid) met elkaar verbindt. Een economie waar geld slechts een middel is, geen doel op zich. En parallelle economie die middels coöperative finance voorzien wordt van de benodigde financiële middelen. Met als doel een krachtige versnelling van de duurzame transitie. De tijd is er rijp voor nu de barsten en scheuren in onze bestaande economie steeds meer ruimte bieden voor vernieuwing. Een visie die door United Economy ingediend is als bijdrage aan de Future Markets Consultation.

Arbeid: Meer Democratie, Minder Markt, Meer Milieuherstel

“Laten we onszelf niet langer voor de gek houden: de meeste kapitaalinvesteerders bekommeren zich niet om de waardigheid van de arbeidsinvesteerders en leiden niet de strijd tegen de milieuramp. Een andere optie is mogelijk. Democratisering van de bedrijven; arbeid ontmarkten; en ophouden om mensen als hulpbronnen te behandelen, zodat we ons samen kunnen richten op het beschermen van het leven op deze planeet”, stelt een recent manifesto dat inmiddels door meer dan 3.000 nderzoekers is ondertekend en dat nu ook als visie voor de ‘Future Markets Consultation’ ingediend is.

De Ontsporingen van het Zonnebloemkapitalisme: De Overheid Past Andere Rol

“Zelfs ver vóór covid-19 is er een automatische overheids- (en centrale bank) steun geslopen in het economisch proces. Een soort zonnebloemkapitalisme waarbij bedrijven zich als een zonnebloem richten op de overheid en monetaire autoriteiten. De boodschap van Arnoud Boot is niet, dat de overheid geen investeringen moet doen, maar wel dat zij haar rol zorgvuldig moet kiezen.”

Adam Smith Was een Filosoof

“Adam Smith, grondlegger van de economische wetenschap, was een filosoof. Hij was hoogleraar Moral Philosophy aan de universiteit van Glasgow, wiens – in eigen ogen – belangrijkste werk handelde over de morele mens: Theory of Moral Sentiments (TMS), verschenen in 1759. Zeventien jaar later schreef hij An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (WN) ook wel ‘’de bijbel van de economie” genoemd. In WN schetst hij een, volgens velen, egoïstisch mensbeeld, dat haaks op het mensbeeld uit eerder werk staat. Dit karikaturale beeld van Smith en de WN klopt echter niet. Een juiste Adam Smith interpretatie maakt hem relevant voor het helpen oplossen van enkele actuele maatschappelijke vraagstukken, aldus Kees Cools.”

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief