Articles & Blogs, Category = Online hulpbronnen

Categorie: Online hulpbronnen

Op Zoek naar een Zinvol Leven (hfst. 11)

Part 13 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Verschillende ervaringen van zin en zinloosheid, de metafysische fundering van antwoorden op de vraag naar betekenis, Friedrich Nietzche en het nihilisme, streven naar de hemel op aarde als moderne zingeving (en de utopie als uiting daarvan), Charles Taylor over het zelf en de opkomst van seculier humanisme, de positieve draai die Albert Camus aan de absurditeit van het leven gaf, de moderne beleveniseconomie en meritocratische samenleving, en Marta Nussbaum over de kwetsbaarheid van het goede leven. Dat zijn de onderwerpen en denkers in de twaalfde en laatste aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 11.

De Kwetsbaarheid en Overmacht van de Natuur (hfst. 10)

Part 12 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

De verhouding van de moderne mens tot de natuur, de alternative natuurervaring van de Romantiek, waarom we ons überhaupt druk zouden moeten maken om de natuur, Heidegger en Latour over wetenschap, techniek en kapitalisme, en hoe de natuur een stem te geven op de vrije markt. Dat zijn de onderwerpen en denkers in de elfde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 10.

Het Belichaamde Zelf en het Goede Leven (hfst.9)

Part 11 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Het lichaam, behoeftes, identiteit, consumptie, arbeid en werk en hoe daar als mens mee om te gaan. En de visies van Max Horheimer, Theodor Adorno, Jeremy Bentham, Sigmund Freud Hannah Arendt en de stoïcijnen daarop. Dat zijn de onderwerpen en denkers in de tiende aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 9.

De Januskop van Instituties (hfst. 8)

Part 10 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Het ambivalente karakter van instituties, de samenhang tussen instituties zoals gezin, onderwijs, staat en markt, onderdrukking en macht in relatie tot instituties, de verdrukking van de publieke sfeer door staat en markt, het neoliberalisme, en het Angelsaksische versus Rijnlandse model (ofwel shareholder versus stakeholder kapitalisme). Karl Marx, Michel Foucault, Jürgen Habermas, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek. Dat zijn de onderwerpen en denkers in de negende aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 8.

Mens in Enkelvoud, Mens in Meervoud: Relaties (hfst. 7)

Part 9 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Het belang van menselijke relaties, Mandeville’s ‘fabel van de bijen’, Adam Smiths ‘onzichtbare hand’, eigenbelang, sociaal vertrouwen, het atomistisch mensbeeld van het liberalisme en de kritiek van het communitarisme, de rol van vriendschap in de vorming van een het individu tot een vrij wezen, de deugdenethiek van MacIntyre, en Hegel over arbeid en markt. Dat zijn de onderwerpen in de achtste aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 7.

De Moderniteit & de Vrijemarkteconomie: Het Goede Leven op een Vulkanische Breuklijn (hfst. 6)

Part 8 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

De industriële revolutie, kapitalisme als economisch en cultureel systeem, Adam Smith als vader van de moderne economie, Karl Marx als criticus van het kapitalisme, financialisering als bedreiging van een vrije markt die bijdraagt aan een florerende samenleving, homo economicus en het belang van menselijke relaties. Dat zijn de onderwerpen in de zevende aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 6.

De Moderniteit als Project van Bevrijding (2): De Beheersing van de Wereld (hfst.5)

Part 7 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

In het vorige hoofdstuk werd de bevrijding van het individu geintroduceerd als het centrale project van het moderniseringsproces dat in de Verlichtingsperiode aanving. Hoe dragen rationalisering, technologische ontwikkeling, en burgerlijke institutionalisering hier aan bij? Doen ze dat wel op een eenduidige manier? Dat is het onderwerp van de zesde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 5.

De Moderniteit als Project van Bevrijding (1): Het Autonome Individu (hfst. 4)

Part 6 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Wat verstaan we onder vrijheid en autonomie? Welke invloed hadden Maarten Luther, John Lock, Immanuel Kant, en Søren Kierkegaard op het westers denken daarover? Dat is het onderwerp van de vijfde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 4.

Het Goede Leven in het Christendom (hfst. 3)

Part 5 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Welke christelijke deugden hebben de Europese samenleving gevormd, en hoe relevant is deugdenethiek nog vandaag de dag? Wat houdt de Protestantse arbeidsmoraal in en welke betekenis kunnen we nog meer aan werk toekennen? Ontstond in middeleeuwse steden een nieuw mensbeeld, dat van de ‘homo cooperans’? Deze onderwerpen in de vierde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 3.

Plato en Aristoteles over het Goede Leven (hfst. 2)

Part 4 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Hoe keek men in het oude Griekenland aan tegen het goede leven? Meer specifiek, wat hadden Plato en Aristoteles daarover te zeggen? En hoe geeft dat verdieping aan onze hedendaagse reflecties op markt en economie? Deze onderwerpen in de derde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 2.

Bezig met laden

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Bezig met laden...

Stay posted

Receive updates about new articles, blog posts, books, events and other news on the Moral Markets website

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Geef Je op voor de Morele Markten nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwe artikelen & blogs, boeken die zijn toegevoegd aan onze digitale plank, en meer

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest