Articles & blogs on lange artikelen

Categorie: lange artikelen

‘Tweehonderd Jaar Terug, Honderd Jaar Vooruit: Van de ene Revolutie naar de Andere’

Tweehonderd jaar terug werd in het Westen een op het eerste gezicht megalomaan en zelfs hopeloos project in werking gezet: het overwinnen van armoede door het creëren van meer welvaart. ‘Vooruitgang’ heette dit project. Tweehonderd jaar later kunnen we niet anders concluderen dan dat dit project onwaarschijnlijk succesvol geweest is. Echter, dit project heeft ook enkele ernstige schaduwzijden. Dat betekent dat we als mensheid voor de komende honderd jaar een nieuw, op het eerste gezicht bijna even megalomaan project moeten starten: het duurzaam maken van deze welvaart.

Marktwerking, Eigenbelang en … Deugden; Adam Smith en Recent Onderzoek

Het belang van deugden in de economie is niet vanzelfsprekend. Veel economen gaan uit van het calvinistische mensbeeld dat de mens geneigd is tot het kwade en alleen eigenbelang nastreeft. Maar dat eigenbelang wordt steeds problematischer. In dit artikel presenteert Johan Graafland recent onderzoek dat laat zien dat deugden in de economie van belang zijn voor het menselijk floreren. Daarbij gaat hij ook in de op schijnbare tegenstellingen in het werk van Adam Smith. Dit artikel komt uit Radix, tijdschrift over geloof en wetenschap, V. 45, nr. 1 (april 2019)

Adam Smith als de Eerste Netwerkeconoom

Adam Smith heeft in de Theory of Moral Sentiments veel aandacht geschonken aan de gevoelens waardoor sociale netwerken tot stand komen en kunnen blijven bestaan. Daarmee is hij te beschouwen als een netwerkeconoom avant la lettre. In dit artikel zal ik uiteenzetten welke gevoelens volgens Adam Smith in netwerken een rol spelen en hoe zijn ideeën daarover door modern onderzoek in vakgebieden zoals de neurologie en psychologie wordt bevestigd.

Weg met de Regeldruk of Afvinkcultuur? Praat dan over Integriteit

Organisaties in de wijkerpleging zijn begin augustus tot een gezamenlijk actieplan gekomen om een einde te maken aan de zogenaamde ‘vijfminutenregistratie’. Tot eenderde van de werktijd ging kennelijk op aan administratieve rompslomp. Gert de Jong, docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, betoogt dat ook banken, bedrijven en andere organisaties meer tijd aan hun corebusiness zouden moeten besteden, en dat daarvoor herbezinning op integriteit nodig is.

Waartoe Is de Economie op Aarde? Op Weg Naar een Economie van de Vreugde

“De economie is in zekere zin van ons allemaal. Daarom moet denken over economie ook multidisciplinair zijn en waag ik het er als niet-econoom op die meest algemene vraag te stellen: waarom allemaal? Waartoe is de economie op aarde?” De gesproken tekst van de oratie die Govert Buijs op 24 mei 2018 aan de VU Amsterdam uitsprak voor zijn Goldschmeding leerstoel.

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief