Articles & blogs on column

Categorie: column

Denk Mee, Doe Mee – De Toekomst van het Kapitalisme Is Ons Aller Toekomst

“Belangrijke tekenen van een nieuwe tijd! Tegelijk blijft het de vraag hoe stevig deze vernieuwingsgolf is. En waar kan een andere soort economie echt gestalte krijgen? In de VS, het sterke maar al vele jaren vleugellamme land aan gene zijde van de oceaan? In China, waar individuele vrijheid sluitpost is op elke begroting? Hier komt Europa om de hoek kijken, naast de VS de grootste economie ter wereld. Hier is een lange traditie van een sociale markteconomie.”

Is Geluk te Meten? En Wanneer Verwordt het tot Ongeluk?

“in Rotterdam is meten weten. Niet zelden loopt er een econometrist vertwijfeld over de campus omdat na meting van bepaalde zaken de werkelijkheid niet blijkt te kloppen met het door haar of hem ontwikkelde model. Gek genoeg schept deze vertwijfeling een enorme band met de (veel te) weinig theologen aan de Erasmus Universiteit, die op diezelfde campus niet meten en dus ook niet weten”

Dreigende Auto-Immunisering

“Hoe langer hoe meer economen en intellectuelen waren en zijn bezig opnieuw een derde, meer duurzame, weg te vinden tussen ruig-kapitalisme en socialisme – een zeer urgente zaak, ook voor de lange termijn gezondheid van miljarden mensen. Europa leek hierin een unieke rol te kunnen krijgen, tussen China en de VS in. Het grote risico van de huidige crisis is dat deze discussies nu direct in de kiem worden gesmoord.”

Volgend Jaar Vieren We Geen Tax Freedom Day, Maar ‘Marktbevrijdingsdag’

“Ik vermoed dat de reden voor die hardnekkige bias ligt in onze economische opvoeding. We zijn grootgebracht met het idee dat alles wat de overheid doet kunstmatig is, bureaucratisch en afgedwongen onder de impliciete dreiging met geweld. Prijzen die via de markt ontstaan, gelden daarentegen als natuurlijk, efficiënt en vrij. Dat denken is achterhaald.”

Het Lijkt Niet de Vraag óf het Private Eigendom in Onze Economie Wordt Ingeperkt, Maar Hoe

“Moet BMW in handen van het Duitse volk ­komen? Bij de oosterburen woedt sinds een week een heftig debat hierover. In een interview in Die Zeit pleitte voorzitter Kevin Kühnert van de Jusos, de jongerenorganisatie van de SPD, voor nationalisering van grote bedrijven. Of collectivisering, dat maakt de jonge socialist niet zo veel uit. Hoofdzaak is dat ‘de verdeling van de winsten democratisch bepaald wordt. Dat sluit een kapitalistische eigenaar van dit bedrijf uit.’”

Beste VVD’ers, Vertrouw Nou Eens op het Kapitalisme

“Wee het economische systeem waar zelfs de fans niet meer echt in geloven. Ik heb het over de vrije markt, en de aanleiding voor mijn medelijden is het debat rond de CO2-belasting. Die zou zinloos zijn omdat, zoals minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) het als een van de eersten uitlegde, bedrijven zulke uitgaven afwentelen op de klant. Linksom of rechtsom, de burger betaalt.”

Bezig met laden

Blog per categorie

Blogarchief