Geredigeerd door Giacomo D'Alisa, Federico Demaria and Giorgos Kallis

Ontgroei; Een Vocabulaire voor een Nieuw Tijdperk
Edities:Paperback (Nederlands): € 24,95 EUR
ISBN: 9789062240005
Pagina's: 384

Ontgroei is een waaier van ruim 50 onderwerpen, die elk een aspect van degrowth aan de orde stellen.Al zappend door het boek kom je alle onderdelen kritisch en verkennend tegen. De hoofdstukken grijpen in elkaar doordat er steeds verwezen wordt naar de andere thema’s. Ze zijn verdeeld in zienswijzen, bouwstenen, praktijken en verwante bewegingen.

Breed gedragen doelen als ‘groei’ en ‘ontwikkeling’ verwijderen ons alleen maar van een veilige toekomst en een zinvolle levensvervulling. En waar krimp vaak tegenover groei wordt gesteld, biedt degrowth ‘bloei’ als alternatief. Deze ‘ontgroei’ vraagt wel om een ander denkraam en andere prioriteiten.

‘Degrowth’ of ‘ontgroei’ biedt een integraal en werkelijk duurzaam toekomstbeeld. Het is een ‘tegenmodel’ van denkers en doeners. Dit boek, reikt je  een nieuw vocabulaire aan om een nieuw denkbeeld te kunnen vormen, verwoorden en uit te dragen.

Promotievideo voor de Engelse Versie van Ontgroei

Inhoudsopgave van Ontgroei

Deel I - Zienswijze

 1. Anti-utilitarisme
 2. Bio-economie
 3. Ecologische rechtvaardigheid
 4. Maatschappelijk metabolisme
 5. Stromingen van het milieudenken
 6. Politieke ecologie
 7. Ontwikkeling, kritiek op
 8. Steady-state-economie

Deel II - De Kern

 1. Autonomie
 2. Bruto binnenlands product
 3. Commons
 4. Convivialiteit
 5. Dematerialisatie
 6. Denkbeeld, dekolonisatie van het
 7. Dépense
 8. Post-normale wetenschap
 9. Schuldaudits
 10. Stadstuinen
 11. Vakbonden
 12. Werkverdeling

Deel III - Allianties

 1. Buen vivir
 2. Economie van de bestendigheid
 3. Feministische economie
 4. Ubuntu

Epiloog

 1. Van strenge versobering tot uitbindige dépense