Door Sander Tideman

Mind over Matter; Naar een Economie met een Hart (2009)
Edities:Hardcover (Nederlands): € 6,90 EUR
ISBN: 9789047002284
Pagina's: 142

De economische wetenschap is aan een fundamentele heroverweging toe. Waarom hadden zo weinig economen de crisis voorzien? De naderende klimaatcrisis en het tekort aan natuurbronnen roepen echter een dwingendere vraag op: is ons economische model, met de nadruk op groei, consumptie en concurrentie, wel uitgerust om de grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan?

Sander Tideman beschrijft in Mind over Matter de diepere oorzaken van de crisis, om vervolgens de uitgangspunten van ons economisch denken te herzien. Het wordt tijd dat we de mens, het klimaat en de natuur mee laten tellen in onze berekeningen. Voor een gezonde economie moet de markt beschouwd worden als een levend organisme, bestaande uit mensen met emoties die sociaal georienteerd zijn, op zoek naar vertrouwen en met oog voor de korte en de lange termijn.

Dit boek biedt een unieke, integrale benadering van de complexe moderne economie, en komt tot wezenlijk nieuwe inzichten om de economie van de toekomst vorm te geven. Met een voorwoord van Herman Wijffels.

Gepubliceerd:
Uitgever: Business Contact
Genres:
Uittreksel

google books logo

Over Sander Tideman

Sander TidemanSander Tideman is een specialist in leiderschapsonderwijs, conflictoplossing, bedrijfstransformatie en duurzaamheidstransities, met als doel de capaciteit op te bouwen om de ongekende sociale, economische en ecologische uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Sander integreert inzichten uit de oosterse filosofie en psychologie met westerse wetenschap en praktijken van management, bedrijfsleven en economie. Hij heeft op drie continenten gewerkt voor en geraadpleegd met toonaangevende organisaties, zowel in de profit- als de non-profitsector.

De academische opleiding van Sander weerspiegelt zijn interesse in Oost-West-integratie: hij studeerde internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht en Internationaal Economisch Recht aan de London School of Economics (LSE), terwijl hij ook een studie Aziatische juridische systemen voltooide aan de London School of Oriental and African Studies (SOAS). Hij verdiept zijn begrip van het Oosten door het bestuderen van de Chinese filosofie, taal en cultuur in Taiwan, en de boeddhistische filosofie in Nepal. In zijn volgende carrière als advocaat (Baker & McKenzie), bankier (ABN AMRO Bank, Triodos Bank) en management consultant, waarvan hij tien jaar wonend en werkend in 'Groot China' (China, Taiwan, Hongkong), ontwikkelde hij zijn eigen theorieën en praktijken voor duurzaam leiderschap, die hij momenteel valideert in onderzoek en uitdrukkingen in lezingen en schrijven.

Sander is auteur van verschillende boeken en artikelen. Zijn werk is verschenen in The Wall Street Journal, The Guardian, The Economist, NRC Handelsblad en de Journal for Corporate Citizenship.

Inhoudsopgave van Mind over Matter

Deel I

  • Lost in matter: de stand van zaken

Deel II

  • The mind matters: economische uitgangspunten herzien
  • Het nieuwe mensbeeld
  • De nieuwe markt

Deel III

  • Mind over matter: toepassen van de nieuwe economische wetenschap
  • Private sector
  • Publieke sector
  • Financiële sector
  • Slot