Door Paul De Grauwe

De Limieten van de Markt, door Paul De Grauwe
Edities:Paperback (Nederlands): € 19,99 EUR
ISBN: 9789401413916
Pagina's: 240

Zorgen de financiële crisis en de groeiende ongelijkheid voor een nieuw keerpunt in de machtsverhouding tussen vrije markt en overheid? Krijgen we een omverwerping van het kapitalisme en neemt de staat de macht weer over? Na een decennialange triomftocht is het kapitalisme goed op weg om zichzelf te vernietigen. Kernproblemen als klimaatverandering en groeiende inkomensongelijkheid illustreren de onvermijdelijke externe en interne limieten van de markt. Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen bieden. Maar ook de staat zal op grenzen botsen en op haar beurt de weg effenen voor een comeback van de markt.

Met De Limieten van de Markt levert Vlaanderens prominentste econoom een onschatbare bijdrage aan het debat over de houdbaarheid van ons marktsysteem. De Grauwe analyseert haarfijn de gevolgen van die desastreuze pendelbeweging, die alleen doorbroken kan worden als we nu drastische maatregelen nemen.

Uittreksel

Google preview vn 23 Dingen

Recensies:Hans van der Klis opLucide schreef:

"De Belgische econoom Paul de Grauwe gold lange tijd als een fervent voorstander van de vrijemarkteconomie, maar onder invloed van de financiële crisis van 2008 is hij daarvan teruggekomen. In zijn nieuwe boek De Limieten van de Markt betoogt hij dat het kapitalisme op weg is zichzelf te vernietigen. [...] Dat neemt niet weg dat de overheid ook niet zonder de markt kan. Van centraal geleide economieën is weinig goeds gekomen, schrijft De Grauwe, die zich verre houdt van ideologische scherpslijperij. Er zal dus altijd een mix moeten zijn van overheid en markt. De grote, relevante vraag is dan hoe die mix eruit moet zien. De geschiedenis leert dat er sprake is van pendelbewegingen. Een beter
begrip van die dynamiek zou ons verder kunnen helpen, stelt hij, zodat we niet te ver doorslaan nu het kapitalisme zichzelf aan het vernietigen is."


Paul De Grauwe over De Limieten van de Markt

Over Paul De Grauwe

Paul De GrauwePaul De Grauwe (1946) is hoogleraar aan de London School of Economics and Political Science (LSE) en hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is een voormalig Belgisch senator voor de Vlaamse partij VLD.

Inhoudsopgave

 1. De Grote Economische Pendelbeweging
 2. De limieten van het kapitalisme
 3. Externe limieten van het kapitalisme
 4. Interne limieten van het kapitalisme
 5. De utopie van zelfregulering in het marktysteem
 6. Wie kan het marktsysteem van de ondergang redden?
 7. Externe limieten van de politiek
 8. Interne limieten van de politiek
 9. Wie is de baas? Markt of overheid
 10. De euro brengt het marktsysteem in gevaar
 11. De wereld van Piketty
 12. Pendelbewegingen tussen markt en overheid