Door Thomas Pikkety

Kapitaal in de 21ste Eeuw
Deel van de boeken door Thomas Piketty reeks:
Edities:Hardcover (Nederlands): € 49,90 EUR
ISBN: 9789023489191
Pagina's: 672
Paperback (Nederlands): € 17,50 EUR
ISBN: 9789023443520
Pagina's: 816
ePub (Nederlands): € 12,99 EUR
ISBN: 9789023489290
Pagina's: 665


Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met kwesties van ongelijkheid, concentratie van welvaart en economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden. In Kapitaal in de 21ste Eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen.

Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld, te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei – iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.

Kapitaal in de 21ste Eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.

Recensies:Lode Vanoost opDe Wereld Morgen schreef:

"Econoom Thomas Piketty stelt zich drie vragen op de allereerste pagina van zijn boek: (1) Is het inderdaad zo dat de dynamiek van accumulatie van privékapitaal onvermijdelijk leidt tot concentratie van de rijkdom in steeds minder handen, zoals Marx geloofde?; (2) Leiden de krachten van groei, concurrentie en technologische vooruitgang in latere ontwikkelingsfasen tot minder ongelijkheid en meer harmonie tussen de klassen?; (3) Wat weten we over de evolutie van rijkdom en inkomen sinds de achttiende eeuw en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor deze (eenentwintigste) eeuw? Om die vragen te beantwoorden verzamelde hij een enorme hoeveelheid gegevens van twintig landen over een periode van drie eeuwen. [...] Piketty's boek is zonder twijfel toegankelijker dan de doorsnee economische studie. Voor een geïnteresseerde leek blijft dit boek echter zwaar om lezen. [...] Een nieuw Das Kapital is het niet, gewoon een degelijk boek, dat na het wegsterven van de hype zijn juiste plaats wel zal krijgen."

Esther Bijlo opTrouw schreef:

"[...] een onwaarschijnlijke hoeveelheid data over inkomens, vermogens en economische groei in de laatste eeuwen die de Fransman niettemin in handzame tabellen en grafieken weet te vatten. Die exercitie, gebaseerd op tientallen jaren onderzoek, maakt het boek op zichzelf al uniek. Als een helikopter cirkelt Piketty boven al die gegevens om daar macro-economische verbanden uit te destilleren. Steeds springt hij daarbij van de grote lijnen, de cijfers met al hun mitsen en maren, de onderliggende techniek, naar gewone mensen van vlees en bloed. [...] Die knappe vervlechting van grote analyses met het persoonlijke maakt het boek dik, maar ook zeer leesbaar en toegankelijk. Het verschijnen van echte mensen in zo'n wetenschappelijk werk, verleidt sommige commentatoren tot de suggestie dat Piketty de rijken een kopje kleiner zou willen maken. Het gaat hem er echter niet om ongelijkheid in zichzelf als een slecht verschijnsel te beschrijven. De kwestie is in hoeverre verschillen gerechtvaardigd zijn, of er een logica achter zit en of een te grote kloof het kapitalisme zoals wij dat kennen bedreigt. Daarom is gedetailleerd onderzoek naar de feiten, de data, zo belangrijk, vindt Piketty."

Robert Went opNRC schreef:

"Thomas Piketty, dat is economie zoals het bedoeld is: een combinatie van grote verhalen, theorie, data, voorbeelden en anekdotes. Hij vermengt economie, sociologie, politicologie en geschiedenis tot een pakkende mix van inzichten, hypotheses en trends. [...] Piketty vindt dat te veel energie van economen wordt verspild aan theoretische speculatie, zonder dat duidelijk is welke politieke en sociale problemen men probeert op te lossen. [...] Piketty schrijft in Kapitaal over ongelijkheid zoals de eerste politieke economen over grote maatschappelijke vragen schreven. [...] Het blijkt daarbij ook soms voor topeconomen moeilijk het gelaagde verhaal van Piketty goed te lezen en doorgronden."


'Filosofisch Kwintet' over Kapitaal in de 21ste Eeuw

Relevante Links

Op de pagina over de Engelse versie van het boek zijn nog veel meer relevante links naar artikelen en video's te vinden, evenals de inhoudsopgave!

Boeken over Kapitaal in de 21ste Eeuw

Waarom Piketty lezen?

Over Thomas Pikkety

Thomas Piketty (1971) is een Franse econoom. Hij is hoogleraar aan de École d’économie de Paris en onderzoeksdirecteur van l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Van 1993 tot 1995 was hij hoogleraar aan de Massachusetts Institute of Technology. Hij is columnist voor Libération en Le Monde. In 2013 kreeg hij internationale bekendheid met zijn bestseller Capital in the Twenty-First Century. Momenteel is Piketty een van de vijf bestuursleden van The World Wealth and Income Database, de grootste database met informatie over de verdeling van inkomen en welvaart binnen en tussen landen.