Door Thomas Pikkety

Kapitaal en Ideologie door Thomas Piketty
Deel van de boeken door Thomas Piketty reeks:
Edities:Hardcover (Nederlands): € 49,99 EUR
ISBN: 9789044543179
Pagina's: 1.136
ePub (Nederlands): € 24,99 EUR
ISBN: 9789044543186

Het denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. In zijn nieuwe meesterwerk, Kapitaal en Ideologie, onderzoekt THomas Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen van ongelijkheid en het leven van de mensheid hebben bepaald: ideologische stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en hyperkapitalisme.

Hoe we kunnen breken met het fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er een alternatief: het participatief socialisme, een ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen van kennis en macht.

Recensies:Merijn Oudenampsen opNRC Handelsblad schreef:

"In ambitie doet het boek niet onder voor zijn voorganger. Het is een boek van de grote greep, en de reikwijdte van de auteur kan niet anders dan indrukwekkend genoemd worden. Piketty (1971) behandelt een reeks ‘ongelijkheidsregimes’ van de middeleeuwen tot de huidige tijd. [...] Dit alles met behulp van een indrukwekkende hoeveelheid data, afkomstig uit belastingarchieven, censusdata en kiezersonderzoek. Het boek biedt zo een historische verdieping en geografische verbreding van de centrale stelling van Piketty: dat ongelijkheid ingebakken zit in de structuren van het moderne kapitalisme. Ook probeert Piketty met dit nieuwe boek tegemoet te komen aan een van de belangrijkste kritiekpunten op zijn werk. Hem is verweten dat zijn argument wel erg deterministisch is, en weinig ruimte laat voor menselijk handelen. [...] In zijn nieuwe boek benadrukt hij – soms op het vervelende af – dat de politiek er wel degelijk toe doet, dat de loop van de geschiedenis niet vaststaat en dat andere wegen bewandeld (hadden) kunnen worden. Het is, kortom, een verhaal van maakbaarheid. De structuren van het kapitalisme tenderen naar ongelijkheid, alleen zijn wij nog altijd zelf de auteurs van die structuren. [...] Een opmerkelijke leemte is dat het – anders dan titel en inleiding doen vermoeden – niet echt over ideologie gaat. Piketty benadrukt weliswaar voortdurend het belang van ideologie in het legitimeren van ongelijkheid, maar hij gaat daar nergens echt op in. Afgezien van beknopte referenties aan conservatieve (Burke), liberale (Calhoun) of neoliberale (Hayek) denkers, gaat het boek in wezen niet over politiek gedachtegoed. ‘Kapitaal en politiek’ dekt de inhoud veel beter, al klinkt dat misschien wat minder sexy. Waar Kapitaal in de 21ste Eeuw bovenal een studie van bezitsverhoudingen is, daar verkent Kapitaal en ideologie de politieke strijd over bezitsverhoudingen door de eeuwen heen. De focus ligt op de interactie tussen politieke systemen en eigendomsstructuren. [...] Het laatste deel van het boek probeert een antwoord te geven op de vraag waarom zo weinig is gedaan sinds de jaren tachtig om deze groeiende ongelijkheid te bestrijden. De sleutel zoekt Piketty in de veranderde samenstelling van het progressieve electoraat. [...] Er zijn dan ook radicale maatregelen nodig om het tij te keren. Aan het einde van het boek ontvouwt Piketty een agenda voor een democratisch socialisme van de 21ste eeuw. Belastingen spelen daarin een sleutelrol. [...] Dit nieuwe boek is minder baanbrekend dan zijn voorganger. Het mist ook een centrale, prikkelende stelling. Desondanks is het een indrukwekkende prestatie, die laat zien dat Piketty’s status als ‘rockster-econoom’ meer dan verdiend is."


Meer Videos met Piketty over Kapitaal en Ideologie

Een interview van 21 min. met de Financial Times (12 februari 2020):

Een discussie van 1 uur met publiek bij de Universiteit van Amsterdam (4 maart 2020):

Relevante Links

Over Thomas Pikkety

Thomas Piketty (1971) is een Franse econoom. Hij is hoogleraar aan de École d’économie de Paris en onderzoeksdirecteur van l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Van 1993 tot 1995 was hij hoogleraar aan de Massachusetts Institute of Technology. Hij is columnist voor Libération en Le Monde. In 2013 kreeg hij internationale bekendheid met zijn bestseller Kapitaal in de 21ste Eeuw. Momenteel is Piketty een van de vijf bestuursleden van The World Wealth and Income Database, de grootste database met informatie over de verdeling van inkomen en welvaart binnen en tussen landen.