Door Piet Keizer

Cover boek Piet Keizer
Edities:Paperback (Nederlands): € 19,95 EUR
ISBN: 9789462982055
Pagina's: 336

"De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende mondiale depressie verraste vele economen. Ondanks het crisismanagement, waarbij onorthodoxe middelen niet werden geschuwd, is het gezag van de gevestigde orde danig ondermijnd. De economische crisis 'schreeuwt' om een multidisciplinaire benadering. Dit boek is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het helpt de lezer zijn eigen positie in het economische debat te bepalen. Je wordt mondig gemaakt, en minder afhankelijk van vertegenwoordigers van de gevestigde orde.

Piet Keizer behandelt uitvoerig de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de economische analyse, zoals die bijna overal in het Westen aan de universiteiten wordt gedoceerd. Hij beschrijft de orthodoxe en de heterodoxe economie uitvoerig, en vergelijkt hun methodologie. Belangrijke vragen hierbij zijn: Waar begint een bepaalde analyse, op het macro- of op het microniveau? Spelen psychische en sociale factoren een rol of niet? Wordt onze realiteit bepaald door universele mechanismen of is onze werkelijkheid aan voortdurende evolutie onderhevig?"

Gepubliceerd:
Uitgever: Amsterdam University Press
Genres:
Tags:
Recensies:Auteur Piet Keizer opMeJudice schreef:

"Het boek gaat na waar de problemen met de neoklassieke benadering precies zitten.Daarna wordt een serie heterodoxe economen besproken, zoals bijvoorbeeld Marx, Keynes, Hayek en Sen. De heterodoxe economie is rijk aan ‘grondstoffen’, waarmee realistische kennis kan worden ontwikkeld. Tekstboekeconomie is vooral gericht op het marktmechanisme en de wijze waarop de overheid in een democratie tracht publieke goederen te produceren. Heterodoxe economie wijst echter ook op de relevantie van de psychisch/culturele context van economische activiteiten. "