Door Jeroen Linssen

Hebzucht; Een Filosofische Analyse van Inhaligheid
Edities:Paperback (Nederlands): € 24,50 EUR
ISBN: 9789460044144
Pagina's: 340

In het afgelopen decennium stond de hebzucht in het middelpunt van de belangstelling. Alom werd zij beschouwd als de oorzaak van de financiële ineenstorting en de economische crisis die daarop volgde. Toch moest ze tegelijk haar nut bewijzen en de kwakkelende economie uit het slop trekken.

Hebzucht was de oorzaak van de ziekte, maar ook het medicijn. Deze curieuze ambiguïteit heeft ontegenzeglijk historische wortels. In de afgelopen duizend jaar is de kritiek op het kwaad van de hebzucht nooit verstomd, maar geleidelijk kwam er wel meer oog voor de nuttige werking ervan.

Hebzucht; Een Filosofische Geschiedenis van Inhaligheid ontsluit de ontwikkeling van het filosofisch denken over inhaligheid in het voorbije millennium: van de worsteling bij Thomas van Aquino, Poggio Bracciolini en Thomas More, via de ontdekking van de weldaden bij Bernard Mandeville en Adam Smith, tot aan de hedendaagse normalisering en problematisering van de hebzucht.

Met dit boek biedt Jeroen Linssen inzicht in de achtergronden van de huidige tweeslachtige benadering van hebzucht.

Over Jeroen Linssen

Jeroen LinssenJeroen Linssen (1960) is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij daar ook werkzaam als onderwijsdirecteur bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Eerder publiceerde hij Het Andere van het Heden Denken. Filosofie als Actualiteitsanalyse bij Michel Foucault (2005).

Gepubliceerd:
Uitgever: Van Tilt
Genres:

Lezing door Jeroen Linssen over Hebzucht

Relevante Links

Inhoudsopgave van Hebzucht

  1. Inleiding
  2. Het kwaad van de hebzucht ('Jullie kunnen niet God dienen én de mammon' / Hebzucht: wortel van al het kwaad / Schandelijke en geoorloofde winst / Het lot van de woekeraar)
  3. De worsteling met de hebzucht (Economische situatie en economisch denken / Poggio Bracciolini: een dialoog over hebzucht / Thomas More: het verlangen naar een wereld zonder hebzucht / Luther en Calvijn over winst en woeker)
  4. De onschuld van de hebzucht (Hebzucht: veroordeeld, aanvaard en bewonderd / Winstbejag ter meerdere glorie van God / De pacificerende werking van de hebzucht / De waarheid van de markt)
  5. De weldaden van de hebzucht (Hebzucht: van 'reguleren' naar 'laten gaan' / Bernard Mandeville: 'particuliere ondeugden, publieke weldaden' / Adam Smith: het 'machtige principe' van het eigenbelang / Hebzucht als noodzakelijk, maar tijdelijk kwaad)
  6. Normalisering en problematisering van de hebzucht (Liberalisme versus socialisme / Van liberalisme naar neoliberalisme / Morele kritiek van de hebzucht / Politieke kritiek van de hebzucht)