Door Peter van der Wel

Economie voor een betere Wereld
Edities:ePub (Nederlands): € 11,95 EUR
ISBN: 9789461419996

Economie voor Wereldverbeteraars beschrijft in toegankelijke taal hoe we allemaal rijk en gelukkig kunnen worden. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is het waar en mooi. Het begint met vragen stellen en keuzes maken.

 • Waarom werken we?
 • Wat is er zo goed aan kernfusie?
 • Waarom leidt meer consumptie niet tot meer geluk?
 • Willen we meer zijn dan alleen werknemers en consumenten?

In Economie voor Wereldverbeteraars neemt Peter van der Wel u mee door de wondere wereld van de economie die heel eenvoudig blijkt te zijn als je maar weet hoe het werkt. Hij biedt een uitgebreid economisch model dat wél rekening houdt met zaken als duurzaamheid, vrije tijd en geluk. Met aandacht voor productieprocessen, belasting, onderzoek, internet, milieu, ontwikkelingsproblematiek, auteursrecht en reclame. Dit boek is een praktische handleiding om te komen tot een leven met meer welvaart en geluk voor iedereen.

 • Dit is geen economieboek, toch gaat het wel over economie
 • Het is geen leerboek, toch kun je er veel uit leren
 • Het is geen how-to boek, toch staat het vol met praktische tips
 •  Het is geen sprookje, toch loopt het goed af
Recensies:Maartje Somers opNRC schreef:

"Van der Wels boekje leest als een powerpointpresentatie. In korte hoofdstukjes behandelt hij de nadelen van onze consumptie-economie en geeft uiteindelijk – met behulp van uitleg en formules – een voorzet voor een duurzaam economisch model. Aardig is zijn brede blik: niet alleen Adam Smith, Jeremy Bentham en John Maynard Keynes passeren de revue, maar ook de klassieke filosoof Epicurus, die behoeftebevrediging afzette tegen de voordelen van onthechting. [...] Van der Wel pleit er in navolging van andere tegendraadse economen, zoals de Brit Tim Jackson (Prosperity without Growth) en de Amerikaanse Juliet Schor (Plenitude) voor de zogeheten ‘externalities’ op te nemen in economische modellen. [...] Van der Wels eenvoud en helderheid ontaarden menigmaal in simplisme. Maar zijn verdienste is dat hij zich tenminste systematisch verdiept in de fundamentele problemen van ons economische stelsel en kijkt hoe je nu moeilijk meetbaar geachte zaken als welbevinden, verspilling en vervuiling wél zou kunnen verdisconteren. Dit zijn vraagstukken waarvan je zou verwachten dat politici en economen zich er voortdurend toe verhouden. Zolang ze dat niet doen, is dit een waardevol boekje."


Presentatie over Economie voor Wereldverbeteraars

Een praatje van 3,5 minuut door de auteur uit 2013:


Peter van der Wel

Over Peter van der Wel

Peter van der Wel is een freelance econoom, futuroloog, organisatieadviseur en spreker.

Inhoudsopgave van Economie voor Wereldverbeteraars

 1. Rijkdom en geluk (Jullie hebben klokken, wij hebben tijd / Inkomen en geluk: vergeten we niet wat? / De economische wetenschap en gelu)
 2. Ons economisch systeem: de productiemachine (Ons economisch systeem: de productiemachine / Het gebruik van kennis voor productie / Het gebruik van energie voor productie_
 3. Wat drijft ons (Adam Smith en onze behoefte aan bewondering / Jeremy Bentham en de definitie van nut en behoeften / Epicurus en geluk / John Maynard Keynes en onze belangrijkste behoeften / John Kenneth Galbraith tegen status, cultuur en luxe / We zijn nog steeds jagers op de toendra)
 4. Allemaal lekker aan het werk (Arbeid verdelen en specialiseren / Werkeloosheid en werkgelegenheid)
 5. Druk - druk - druk en geluk (Onze beleving van tijd / Waarom gaat de tijd zo snel? / Een mens is meer dan een werknemer en consument / Factoren die geluk bepalen / Onze gelukssystemen: comfort en flow)
 6. Economie is gebouwd op drijfzand (Zachte begrippen / Het verleden voorspellen / Het onmeetbare meetbaar maken / Keynes en de bestrijding van werkeloosheid)
 7. De relatie tussen welvaart en inkomen (Bronnen van welvaart / Oorspronkelijke bronnen van welvaart / Uitbesteden die handel? / Vijfde bron van welvaart / We produceren en consumeren om te compenseren / Meer welvaart is niet gelijk aan meer verdienen / Alles went en het gras is altijd groener bij de buren / Het multidimensionale model in formules / Het multidimensionale model in woorden)
 8. Economie voor een betere wereld (We gaan er blind voor maar waarvoor? / Milieuneutraal en duurzaam produceren en consumeren / Drie manieren om milieuvriendelijker te produceren / Een verbeterde formule voor een betere wereld)
 9. Over belastingen en uitkeringen (De paradox van dure arbeid en goedkoop kapitaal / Wie niet werkt, zal niet eten / Iedereen een basisinkomen / Iedereen een ingezetenenbelasting)
 10. De rol van reclame (Reclame is overal / Een ijzersterke lobby / Reclamemaken is een kunst / Reclame betalen wij zelf / Reclame stimuleert de economische groei / Maatschappelijk wenselijke reclame)
 11. Voorwaarden voor economische groei (Een gelijkmatige inkomensverdeling / Vrijheid van meningsuiting en religie / Wetenschap en innovatie / Van een kennis- naar een menseneconomie / Werken na het pensioen / De elektronische snelweg)
 12. Digitalisering en informatie (Van grotschildering tot virtual reality / De razendsnelle, digitale informatieverspreiding / Meer informatiecapaciteit kost minder / Informatie verspreidt sneller, goedkoper en makkelijker / Meer informatie en minder materie)
 13. Ideeën voor de verspreiding van kennis en informatie (Kennis en informatie vermenigvuldig je door het te delen / Weg met het intellectueel eigendomsrecht / De prijs van kennis en informatie moet omlaag)
 14. Agenda voor een betere wereld (Afscheid van het Sociaaldarwinisme / Economie is ecologie)