Door Kate Raworth

kaft van 'donuteconomie'
Edities:Paperback (Nederlands): € 24,99 EUR
ISBN: 9789046823187
Afmeting: 151,00 x 231,00 cm
Pagina's: 352
ePub (Nederlands): € 14,99 EUR
ISBN: 9789046823484
Pagina's: 384

"De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.

In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw."

De Donut

De donut-weergave van de economie
Bron: site Kate Raworth

TEDx Praatje door Raworth over de Donuteconomie

Meer Info over Donuteconomie

Recensies:Leen Hoffman opESB ("Vakblad voor Economen") schreef:

"In zeven noodzakelijke stappen leidt Kate Raworth in haar in 2017 verschenen boek Donuteconomie de lezer naar een levensvatbare en rechtvaardige economie voor de 21e eeuw. Mijns inziens verplichte literatuur voor politici en economen. Raworth maakt duidelijk dat het slecht gaat met de wereld en geeft impliciet aan dat politici zich te veel met de waan van de dag bezighouden en te weinig met het realiseren van een leefbare samenleving op lange termijn."

Ewald Engelen opDe Groene Amsterdammer schreef:

"Dat is wat Doughnut Economics pretendeert: de lezer een nieuwe manier van kijken aanreiken naar dat grote, ingewikkelde ding dat wij ‘economie’ noemen – niet mechanisch maar dynamisch; niet atomistisch maar holistisch; niet enkelvoudig maar meervoudig; niet exponentieel maar stationair; niet geïsoleerd maar verworteld; niet antropocentrisch maar ecocentrisch. En daarvoor gaat Raworth vooral te rade bij klimaatwetenschappers, duurzaamheidsdenkers en complexiteitstheoretici, wier modellen volgens haar veel geavanceerder zijn dan de mechanische, lineaire, newtoniaanse modellen van economen."

Martijn Jeroen van der Linden opFollow the Money schreef:

"Mijn voornaamste kritiekpunt op Raworth is dat ze het individu soms wat uit het oog verliest. Waar neoklassieke economie faalt door methodologisch individualisme, vergeet Raworth het individu soms überhaupt te noemen. Daarnaast zou Raworth’s analyse sterker worden indien ze expliciet onderscheid zou maken tussen economische doelstellingen (circulaire productieprocessen) en niet-economische doelstellingen (hoogwaardig onderwijs en zorg). Desondanks is Doughnut Economics een meesterlijk boek over nieuw economisch denken en de perfecte handleiding voor studenten om met hun (neoklassiek) economische professoren in gesprek te gaan. Lezen dus."

Aart de Zeeuw opBrabants Dagblad schreef:

"Ze maakt een karikatuur van oude onderdelen van de economie, ze gebruikt nieuwe ontwikkelingen in de economie om die karikatuur te bekritiseren, en ze keert vervolgens economie en economen de rug toe. Dat is niet productief. Het lijkt me beter om midden in het debat van economen te gaan staan. We zullen economen nodig hebben om de economie van de toekomst vorm te geven. [...] Economen zijn al heel lang bezig met de kernvragen die aan de doughnut ten grondslag liggen. [...] Het probleem zit naar mijn idee in de politiek en in het feit dat alternatieven voor de economische orde onvoldoende uitgekristalliseerd zijn. Echter, “Doughnut Economics” geeft daar ook geen oplossing voor."


VPRO Tegenlicht over het Boek

Meer lezen

Inhoudsopgave boek

  • Wie wil er nu econoom worden?
  • 1. Verander de doelstelling - Van het BBP naar de donut
  • 2. Het grote plaatje - Van een autonome markt naar een ingebedde economie
  • 3. Stimuleer de menselijke natuur - Van de rationele homo economicus naar sociaal aanpasbare mensen
  • 4. Snap de systemen - Van een mechanisch evenwicht naar dynamische complexiteit
  • 5. Richt je op herverdeling - Van 'groei zal het gelijktrekken' naar ontworpen verdeling
  • 6. Creëer om te regenereren - Van 'groei zal het wel weer opruimen' naar regeneratief design
  • 7. Wees agnost als het om groei gaat - Van groeiverslaving naar groei-agnosticisme
  • We zijn nu allemaal economen

Over Kate Raworth

Kate RaworthKate Raworth (1970), zegt Wikipedia, "is een Engelse econoom werkzaam voor de Universiteit van Oxford, waar ze economie studeerde. Ze is bekend van haar werk over de Donut, waar ze een economisch model mee verstaat dat balanceert tussen essentiële menselijke behoeften en planetaire grenzen. Voordat ze aan de slag ging voor het Environmental Change Institute van de Universiteit van Oxford, werkte ze als onderzoeker voor Oxfam."