door Adam Smith

Boek Cover De Welvaart van Landen (1776)
Edities:Hardcover: € 59,90
ISBN: 9789089531889
Pagina's: 1.100

De Welvaart van Landen, of voluit Een Onderzoek naar de Aard en de Oorzaken van de Welvaart van Landen van Adam Smith geldt als een van de grootste klassiekers uit de economische wetenschap en het verlichtingsdenken. Het boek werd gepubliceerd in 1776, aan de vooravond van de industriële revolutie.

Beroemd is de metafoor van de ‘onzichtbare hand’ van de markt, waarmee Smith grondlegger werd van het moderne kapitalistische gedachtegoed en de liberale ideologie. De welvaart van landen is een van de basisteksten van de economische wetenschap: Smith analyseert onder andere de oorsprong van geld, het belang van loon, de verdeling van arbeid, een internationale vrije markt, winst en schuld. Daarnaast houdt hij zich uitgebreid bezig met kwesties als de rechtvaardigheid van het economische systeem, de verdeling tussen private en publieke werken en de geschiedenis van de kapitalistische samenleving.

Dit grote werk groeide in (bijna) 250 jaar uit tot een van de pijlers onder de verdere ontwikkeling van de economische wetenschap, maar ook onder die van de ethiek, de sociale en politieke filosofie, de geschiedwetenschap en de bestuurs- en bedrijfskunde. Samen met Het kapitaal van Karl Marx behoort het tot de meest geciteerde werken in de sociale wetenschappen.

Over Adam Smith

Adam SmithAdam Smith (1723-1790) was een Schotse econoom en moraalfilosoof ten tijde van de verlichting. In 1759 verscheen zijn filosofische klassieker The Theory of Moral Sentiments. Met The Wealth of Nations (1776) verwierf hij blijvende roem als grondlegger van het economisch liberalisme.

Relevante Links

Artikelen die verschenen zijn naar aanleiding van het verschijnen van deze Nederlandse vertaling van het werk van Adam Smith in juni 2019:

Engelstalige Videos die het Boek Introduceren