Door Anneleen Kenis en Matthias Lievens

de mythe van de groene economie
Edities:Paperback (Nederlands): € 19,95 EUR
ISBN: 9789062245239
Pagina's: 256

De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de 'groene economie'. Of spreken we beter over 'groen kapitalisme'? Kiezen voor groen is niet alleen belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, het maakt een land ook 'sterker, gezonder, veiliger, innovatiever, competitiever en gerespecteerder', zo stelt Thomas Friedman, columnist van de The New York Times. 'Is er iets denkbaar dat vaderlandslievender, kapitalistischer en geostrategischer is dan dat?'

Dit boek ontrafelt de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo'n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.

Recensies:Dirk Holemans opDe Wereld Morgen schreef:

In De Mythe van de Groene Economie laten Anneleen Kenis en Matthias Lievens zien dat de 'vergroening' van de huidige economie een rookgordijn is dat de verdere vernietiging van ecosystemen en toenemende sociale ongelijkheid aan ons oog onttrekt. Het boek bevat een aantal scherpe analyses die de lezer dwingen zich te positioneren tegenover wat in onze wereld gebeurt. [...] Toch kunnen bij het boek ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst worden. De positionering van de auteurs, die als radicale klimaatactivisten de rest van de samenleving als ‘mainstream’ beschouwen, doet onrecht aan de grote groep mensen die vandaag de dag, met hun voeten in de neoliberale modder, werken aan een andere wereld. Ook ontbreekt een nieuw model van regulatie en overgangstraject om te komen tot de ontmarkte wereld waar de auteurs van dromen."

Maartje Somers opNRC schreef:

"Het is duidelijk in welke hoek deze onderzoekers zich bevinden: het zijn ook klimaatactivisten. En het is de vraag of het model dat zij tegenover de stakeholder dialogue zetten – het activistische, om niet te zeggen neomarxistische strijdmodel met zijn jargon van ‘strijd’, ‘verzet’ en ‘revolutie’ – de zaken wél vooruit helpt. De activistische toon van dit boek zal wellicht veel lezers in het verkeerde keelgat schieten. Dat is oprecht jammer, want het is een nuttige waarschuwing tegen al te veel technologisch en economisch optimisme. Daarbij hebben de auteurs gelijk als zij stellen dat win-win-winsituaties niet of nauwelijks bestaan."


Anneleen Kenis over De Mythe van de Groene Economie


Of bekijk dit debat (1 uur) over dit boek