Door Ha-Joon Chang

23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme
Edities:Paperback (Nederlands)
ISBN: 9789041712271

Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde economen ter wereld, maakt in 23 Dingen Die Ze Je Niet Vertellen over het Kapitalisme korte metten met de grootste mythes over de economie in het algemeen en het vrijemarktdenken in het bijzonder.

Niet iedereen wordt rijker van marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Dit boek laat zien dat de vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven.

Over Ha-Joon Chang

Ha-Joon ChangHa-Joon Chang doceert economie aan de University of Cambridge en schrijft over zijn vakgebied voor een breed publiek. Voor zijn werk ontving hij verscheidene prestigieuze prijzen.

Uittreksel

Google preview vn 23 Dingen

Recensies:Lode Vanoost opDe Wereld Morgen schreef:

"Ha-Joon Chang is geen man met linkse of progressieve ideeën, hij gelooft dat een sociale vorm van kapitalisme mogelijk is. Net dat maakt zijn kritiek op de vrije markt en het kapitalisme zoveel geloofwaardiger dan wanneer het zou komen van een collega uit de progressieve linkse hoek. Bovendien, nog iets waar hij als econoom verschilt van de meeste van zijn collega’s, hij schrijft vlot en verstaanbaar, jargon vermijdt hij of hij legt het uit zonder ook maar een moment neerbuigend te klinken.


Lezing over 23 Dingen Die Ze Je Niet Vertellen over het Kapitalisme

Meer Info

Inhoudsopgave

 • 7 manieren om 23 Dingen Die Ze Je Niet Vertellen over het Kapitalisme te lezen
 • Inleiding
 • Ding 1 - De vrije markt bestaat helemaal niet
 • Ding 2 - Het beleid van ondernemingen dient niet op de belangen van hun eigenaren gericht te zijn
 • Ding 3 - De meeste mensen in rijke landen worden te hoog betaald
 • Ding 4 - De wasmachine heeft de wereld meer veranderd dan internet
 • Ding 5 - Ga uit van het slechtste in de mens en je krijgt het slechtste
 • Ding 6 - Meer macro-economische stabiliteit heeft de wereldeconomie niet stabieler gemaakt
 • Ding 7 - Vrijemarktbeleid maakt zelden arme landen rijk
 • Ding 8 - Kapitaal heeft een nationaliteit
 • Ding 9 - We leven niet in een postindustrieel tijdperk
 • Ding 10 - De Verenigde Staten hebben niet de hoogste levensstandaard ter wereld
 • Ding 11 - Afrika is niet gedoemd tot onderontwikkeling
 • Ding 12 - Overheden kunnen winnaars zijn
 • Ding 13 - Rijke mensen rijker maken, maakt de rest niet rijker
 • Ding 14 - Amerikaanse managers zijn te duur
 • Ding 15 - Mensen in arme landen zijn ondernemender dan mensen in rijke landen
 • Ding 16 - We zijn niet slim genoeg om dingen aan de markt over te laten
 • Ding 17 - Meer onderwijs alleen maakt een land niet rijker
 • Ding 18 - Wat goed is voor General Motors is niet per se goed voor de Verenigde Staten
 • Ding 19 - Ondanks de val van het communisme leven we nog altijd in geplande economieën
 • Ding 20 - Gelijke kansen zijn misschien niet eerlijk
 • Ding 21 - Een grote overheid maakt mensen ontvankelijker voor verandering
 • Ding 22 - Financiële markten moeten niet meer, maar minder efficiënt worden
 • Ding 23 - Voor goed economisch beleid heb je geen goede economen nodig
 • Conclusie