Artikelen & Blogs over de Ethiek van Markten & Economie

Handelsschokken Beïnvloeden de Sociale Verantwoordelijkheid van Indiase Bedrijven

Handelsschokken Beïnvloeden de Sociale Verantwoordelijkheid van Indiase Bedrijven

“De discussie over de sociale en economische wenselijkheid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet beslecht. In dit artikel laten we zien dat Indiase bedrijven MVO-kosten verhogen wanneer handelsbeperkingen (Antidumping) worden geïnitieerd tegen concurrerende Chinese export uit landen met een hoge stakeholdervoorkeur voor MVO. Wanneer deze schokken echter afkomstig zijn van landen met een lagere voorkeur van belanghebbenden, blijven de MVO-kosten ongewijzigd.”

Creatief Kapitalisme als Uitweg uit de Crisis?

Creatief Kapitalisme als Uitweg uit de Crisis?

“Al in 2015 voorspelde Bill Gates in een TED-talk een virale of bacteriële pandemie. Bij de wereldwijde uitbraak van COVID-19 beloofde de miljardair per direct 230 miljoen euro te investeren in de strijd tegen het virus, kort daarop gevolgd door zijn ‘grootste gift ooit’: 1,4 miljard euro voor vaccinatieprogramma Gavi. Kunnen hedendaagse filantropen als Gates onze mondiale problemen oplossen? Bovendien: hoe staat het met het ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Een essay van Fons van der Velden.”

Dat Keurmerk van Je Shirt? Fijn voor de Modewinkel, Maar de Textielarbeider Heeft Er Niets Aan

Dat Keurmerk van Je Shirt? Fijn voor de Modewinkel, Maar de Textielarbeider Heeft Er Niets Aan

“Nederlandse modemerken als Scotch & Soda, G-Star, en Van Gils en grote kledingketens als De Bijenkorf, Hema en C&A gebruiken ‘ethische keurmerken’ om aan te tonen dat hun kleren onder fatsoenlijke omstandigheden in elkaar zijn gezet: níet door kinderen, bijvoorbeeld. Met die keurmerken is van alles mis. Vooral doordat de inspectie- en certificeringsindustrie wordt gedreven door winstbejag. Voor de veelal jonge vrouwen die werken in een textielfabriek ‘is het wachten op ongelukken’.”

Is Geluk te Meten? En Wanneer Verwordt het tot Ongeluk?

Is Geluk te Meten? En Wanneer Verwordt het tot Ongeluk?

“in Rotterdam is meten weten. Niet zelden loopt er een econometrist vertwijfeld over de campus omdat na meting van bepaalde zaken de werkelijkheid niet blijkt te kloppen met het door haar of hem ontwikkelde model. Gek genoeg schept deze vertwijfeling een enorme band met de (veel te) weinig theologen aan de Erasmus Universiteit, die op diezelfde campus niet meten en dus ook niet weten”

Uitgelicht: Op weg naar een Nieuwe Economie

Uitgelicht: Op weg naar een Nieuwe Economie

“Een nieuwe, circulaire, klimaatpositieve en inclusieve economie is wenselijk. Om dit doel te verwezenlijken, moet niet alleen gekeken worden naar het gedrag van consumenten en het beleid van de overheid, maar ook naar het bedrijfsleven. In dit onderzoek evalueren Van ’t Klooster et al. hoe ver het Nederlandse bedrijfsleven afstaat van deze nieuwe economie.”

Van BV Nederland naar Maatschappelijke BV

Van BV Nederland naar Maatschappelijke BV

“Na jarenlang wikken en wegen heeft staatssecretaris Keijzer besloten de maatschappelijke onderneming een wettelijke status te geven. Via een ‘lex specialis’ maakt zij de invoering van een nieuwe rechtsvorm mogelijk: de maatschappelijke BV, afgekort als BVm. Dat is verheugend nieuws. Tegelijkertijd is de brief die de staatssecretaris op 10 juli aan de Kamer stuurde een gemiste kans, aldus Harry Hummels en Niels Bosma.”

Maakt Minister Kaag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verplicht?

Maakt Minister Kaag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verplicht?

“Zijn Nederlandse bedrijven straks wettelijk verplicht om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen? Er zijn steeds meer tekenen die daar op wijzen. Volgens een grote beleidsevaluatie van het KIT is er de laatste jaren te weinig vooruitgang geboekt op het gebied van IMVO. ‘Due diligence duur? Uit onderzoek blijkt dat grote bedrijven maar 0,009 procent extra kwijt zijn aan administratie.’”

Keynes’s Filosofie; Zijn Lessen in Praktische Economie

Keynes’s Filosofie; Zijn Lessen in Praktische Economie

“Onze recente geschiedenis kent twee grote depressies: de dertiger jaren van de 20ste eeuw en de jaren tien van de 21ste eeuw. Beiden werden bestreden met behulp van klassiek-economische politiek, welke procyclisch werkte. Het advies van de klassieke economen: weinig tot geen overheidsingrijpen. Piet Keizer gaat in dit artikel in op de vraag hoe Keynes’s filosofie bij verstoringen tot een compleet ander economisch-politiek advies leidde.”

De Rapportage van Bedrijven over Duurzame Prestaties Kan Veel Beter

De Rapportage van Bedrijven over Duurzame Prestaties Kan Veel Beter

“Sinds de oprichting van het Global Reporting Initiative in 1997 groeit het aantal bedrijven dat gestructureerd rapporteert over sociale, milieu- en governance-prestaties snel. Inmiddels publiceert 75 procent van de grote en middelgrote ondernemingen over hun zogeheten niet-financiële prestaties. Is de kwaliteit van deze rapportage voldoende?”

Tovenaarsleerling Schrijft Inleiding in de Economie

Tovenaarsleerling Schrijft Inleiding in de Economie

“Anders dan de standaard leerboeken ‘Economics’ biedt Ontspoord Kapitalisme een inleiding economische en sociale geschiedenis, interessante passages techniekgeschiedenis en een onthutsende en verhelderende kroniek van economische en financiële crises en hun oorzaken. En niet te vergeten: een stukje geschiedenis van ons vak, waarbij vooral Keynesiaans denken helder aan de orde komt. Wie zich zorgen maakt dat huidige economiestudenten vooral tot enge modeltechnocraten worden opgeleid, zou dit zijn eerstejaarsstudenten moeten aanbieden.”

Verlicht Kapitalisme, Bewust Leiderschap en Deugdenethiek; Vier Recente Boeken

Verlicht Kapitalisme, Bewust Leiderschap en Deugdenethiek; Vier Recente Boeken

De overtuiging dat leiders en hun bedrijven kunnen floreren door te doen wat goed of juist is, is in het laatste decennium weer aan een opmars bezig, zo stelt Martijn Hendriks in een recent overzicht van de wetenschappelijke literatuur. Dat vindt ook zijn weerslag in diverse boeken voor een groter publiek. In dit artikel worden vier recente boeken besproken en vergeleken.

Geef Accountants een Rol bij de Controle van Langetermijnwaardecreatie

Geef Accountants een Rol bij de Controle van Langetermijnwaardecreatie

“Volgens de nieuwe Corporate Governance Code moeten bestuurders en commissarissen meer sturen op langetermijnwaardecreatie, en hierover verantwoording afleggen aan hun stakeholders. Dit kan alleen door langetermijnwaardecreatie expliciet en meetbaar te maken, en de rapportage daarover door een onafhankelijke derde te laten controleren. De accountant is daarvoor de aangewezen partij.”

Also available in: Engels

Blog per categorie

Blogarchief

Share This