Artikelen & Blogs over de Ethiek van Markten & Economie

Een Geschiedenis van de Wereld in 7 Goedkope Zaken; Een Gids voor Kapitalisme, Natuur & de Toekomst van de Planeet (2019) – Nieuw op Onze Boekenplank

Een Geschiedenis van de Wereld in 7 Goedkope Zaken; Een Gids voor Kapitalisme, Natuur & de Toekomst van de Planeet (2019) – Nieuw op Onze Boekenplank

“Natuur, geld, werk, zorg, voedsel, energie en levens. Dat zijn de zeven zaken die onze wereld hebben gemaakt tot wat ze is, en die haar toekomst zullen bepalen. Door deze dingen goedkoop te maken, heeft de moderne commercie de aarde bestuurd, veranderd en verwoest. In Een Geschiedenis van de Wereld in Zeven Goedkope Zaken ontwikkelen Raj Patel en Jason W. Moore een nieuwe kijk op de noodsituatie waarin onze planeet vandaag de dag verkeert.”

Meer boeken over duurzaamheid & kapitalisme / de markt

De Echte Prijs van Voedsel

De Echte Prijs van Voedsel

“Het lijkt een voor de hand liggende oplossing: druk de maatschappelijke kosten van voedselproductie uit in de prijs voor een hamburger of een pak koekjes, en de overstap naar een vegetarisch en biologisch dieet is snel gemaakt. Toch zit er een belangrijk nadeel aan zogeheten true cost accounting: het reduceert het debat over duurzaam voedsel tot een kosten-batenanalyse en legt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming bij de consument.”

Lobby van Multinationals Blijkt Kind aan Huis bij Ministeries

Lobby van Multinationals Blijkt Kind aan Huis bij Ministeries

“Vorige maand publiceerde FTM over ABDUP, een van Nederlands oudste lobbyclubs, bestaande uit AkzoNobel, Shell, DSM, Unilever en Philips. De club onderhoudt al bijna 75 jaar korte lijntjes met Den Haag, zo valt af te leiden uit de schaarse openbare bronnen. Nu blijkt, op basis van een intern verspreid boek geschreven door Philips-archivarissen, dat ABDUP al decennia een klein leger subcommissies en werkgroepen aanstuurt. Zij helpen brede politieke agenda’s te formuleren en zijn soms vaste gesprekspartner van topambtenaren.”

Op Zoek naar een Zinvol Leven (hfst. 11)

Op Zoek naar een Zinvol Leven (hfst. 11)

Part 13 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

Verschillende ervaringen van zin en zinloosheid, de metafysische fundering van antwoorden op de vraag naar betekenis, Friedrich Nietzche en het nihilisme, streven naar de hemel op aarde als moderne zingeving (en de utopie als uiting daarvan), Charles Taylor over het zelf en de opkomst van seculier humanisme, de positieve draai die Albert Camus aan de absurditeit van het leven gaf, de moderne beleveniseconomie en meritocratische samenleving, en Marta Nussbaum over de kwetsbaarheid van het goede leven. Dat zijn de onderwerpen en denkers in de twaalfde en laatste aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 11.

‘Neoliberalen Willen Dat de Staat de Economie Tegen Massademocratie Beschermt’

‘Neoliberalen Willen Dat de Staat de Economie Tegen Massademocratie Beschermt’

“Hans Wetzels sprak met historicus Quinn Slobodian, die de eerste ideeëngeschiedenis van het neoliberalisme schreef. ‘De multilaterale verdragen en transnationale organisaties die nu de hoekstenen zijn van de wereldwijde economische orde, zijn allemaal opgetuigd door nationale politici die min of meer geloofden in het neoliberale principe van laissez-faire.’

Hoe een Doodnormale Hoogleraar een Radicaal Ander Economisch Systeem Bedacht

Hoe een Doodnormale Hoogleraar een Radicaal Ander Economisch Systeem Bedacht

“Waar vroeger critici van het kapitalisme ten minste concrete alternatieven voor het systeem bedachten, komen ze nu alleen maar met vage utopische ideeën. Kapitalismehaters te over, maar tastbare voorstellen voor een beter systeem blijven uit. Dus bedacht de Italiaanse hoogleraar economie Giacomo Corneo er zelf maar een.”

Meer over Corneo’s boek “Is Capitalism Obsolete?”

De Kwetsbaarheid en Overmacht van de Natuur (hfst. 10)

De Kwetsbaarheid en Overmacht van de Natuur (hfst. 10)

Part 12 of 12 in series "Het Goede Leven & de Vrije Markt"

De verhouding van de moderne mens tot de natuur, de alternative natuurervaring van de Romantiek, waarom we ons überhaupt druk zouden moeten maken om de natuur, Heidegger en Latour over wetenschap, techniek en kapitalisme, en hoe de natuur een stem te geven op de vrije markt. Dat zijn de onderwerpen en denkers in de elfde aflevering van onze serie van blog posts naar aanleiding van het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt (2018), met dit keer filmpjes en achtergrondlinks bij hoofdstuk 10.

Criminalisering van Contant Geld Drijft de Consument in de Datafuik van de Banken

Criminalisering van Contant Geld Drijft de Consument in de Datafuik van de Banken

“De ministers Grapperhaus en Hoekstra willen het gebruik van contant geld inperken. Volgens hen is dat nodig om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Maar hun onderbouwing is flinterdun, terwijl de maatregel wel de vrijheid van burgers beknot. Banken zijn de lachende derde: zij krijgen een schat aan data in hun schoot geworpen, die ze vervolgens voor eigen gewin kunnen uitbaten.”

Also available in: en

Blogcategorieën

Series of Posts

Blogarchief

Recente video posts

Bezig met laden...

Random keuze van onze boekenplank

Book Cover: Faithonomics; Religion and the Free Market (2016)

Faithonomics; Religion and the Free Market (2016)

Stay posted

Receive updates about new articles, blog posts, books, events and other news on the Moral Markets website

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Geef Je op voor de Morele Markten nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwe artikelen & blogs, boeken die zijn toegevoegd aan onze digitale plank, en meer

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Subscribe to the Moral Markets newsletter

Join our mailing list to receive updates on new articles, blog posts, books and more

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This
Artikelen & Blogs over de Ethiek van Markten & Economie