Artikelen & Blogs over de Ethiek van Markten & Economie

Verlicht Kapitalisme, Bewust Leiderschap en Deugdenethiek; Vier Recente Boeken

Verlicht Kapitalisme, Bewust Leiderschap en Deugdenethiek; Vier Recente Boeken

De overtuiging dat leiders en hun bedrijven kunnen floreren door te doen wat goed of juist is, is in het laatste decennium weer aan een opmars bezig, zo stelt Martijn Hendriks in een recent overzicht van de wetenschappelijke literatuur. Dat vindt ook zijn weerslag in diverse boeken voor een groter publiek. In dit artikel worden vier recente boeken besproken en vergeleken.

Ontspoord Kapitalisme

Ontspoord Kapitalisme

Het lijvige boek van Bert de Vries zet aan het denken. Het is grondig opgezet, toegankelijk, en behandelt onderwerpen die ons allemaal direct aangaan. Bovendien geeft de schrijver concreet aan hoe het volgens hem op Europees niveau beter zou kunnen. Zelfs als je als lezer een andere kijk hebt op de positie van de (Europese) natiestaat en de muntunie, valt er veel uit te halen, volgens emeritus hoogleraar Arie Oskam.”

Duurzaam Herstel na Coronacrisis Geen Luxe Maar Noodzaak

Duurzaam Herstel na Coronacrisis Geen Luxe Maar Noodzaak

“Vandaag bieden de leden van het Sustainable Finance Lab de politiek een open brief aan met acht voorstellen om te komen tot een duurzaam herstel na de coronacrisis. Het SFL stelt in de brief dat het op een sociale wijze realiseren van de energie- en circulaire transitie, en het versterken van onze weerbaarheid, de enige manier is om ons welzijn en onze welvaart te behouden. Onze redacteur Adriaen Luijks geeft de belangrijkste punten uit de brief weer.”

Meer Ruimte voor de Commons?

Meer Ruimte voor de Commons?

“In het Financieele Dagblad roepen hoogleraar Irene van Staveren en Triodosbank-directeur Peter Blom op tot een economie van de ‘commons’. Die commons, dat zijn de burgercollectieven die inmiddels al ruim voorradig zijn in Nederland. Altijd al geweest eigenlijk: van de vroegmoderne gilden en markegenootschappen, tot de onderlinge verzekeringen en coöperaties in de 19de eeuw, tot de initiatieven van vandaag.”

Manifest voor de Rechten van Werknemers

Manifest voor de Rechten van Werknemers

“Kwesties als de keuze van een ceo, het bepalen van belangrijke strategieën en de verdeling van de winst zijn te belangrijk om aan de aandeelhouders alleen over te laten. Werknemers zijn meer dan koopwaar; ze zijn het hart van bedrijven. Zij moeten dezelfde zeggenschap krijgen als aandeelhouders, ook met het oog op herstel van het milieu.”

[Dit is een vertaalde versie van het manifest dat vandaag verschijnt in Le Monde en op DemocratizingWork, waar ook de lijst van alle ondertekenaars te raadplegen is.]

Dreigende Auto-Immunisering

Dreigende Auto-Immunisering

“Hoe langer hoe meer economen en intellectuelen waren en zijn bezig opnieuw een derde, meer duurzame, weg te vinden tussen ruig-kapitalisme en socialisme – een zeer urgente zaak, ook voor de lange termijn gezondheid van miljarden mensen. Europa leek hierin een unieke rol te kunnen krijgen, tussen China en de VS in. Het grote risico van de huidige crisis is dat deze discussies nu direct in de kiem worden gesmoord.”

Bedrijven Moeten Nu Doorpakken met hun Ethiek

Bedrijven Moeten Nu Doorpakken met hun Ethiek

“Nu veel bedrijven zich opmaken om weer open te gaan is het de vraag wat zij met hun ethiek gaan doen. Bedrijven staan daarbij op een kruispunt. Laten zij ethiek achter in de crisis, pakken zij hun ethiek van voor de crisis op of vernieuwen zij hun ethiek. Hopelijk gaan bedrijven voor het laatste en moeten we vrezen voor het eerste. Alles wijst er nu op dat de coronacrisis tot een minder duurzame economie leidt, maar gelukkig is de weg naar af niet de enige weg, volgens Muel Kaptein.”

Ondernemersrisico als Overheidsrisico

Ondernemersrisico als Overheidsrisico

“Bedrijven zijn middelen om welvaart te scheppen, en niet een doel op zichzelf. Door ondernemersrisico in tijden van crisis af te dekken, dreigt de publieke zaak wederom voor de kosten op te draaien. Dat is geen triomfantelijke terugkeer van de overheid, maar wederom een verdere uitholling, aldus Rutger Claassen. Er zijn altijd alternatieven”, betoogt filosoof Rutger Claassen.

Also available in: Engels

Blog per categorie

Blogarchief

Share This