Artikelen & Blogs over de Ethiek van Markten & Economie

Jonge Economen Stellen: “Het Basisinkomen Is Niet dé Oplossing, Maar Basisbanen, Meer Basisvoorzieningen en Betere Bijstand Wel”

Jonge Economen Stellen: “Het Basisinkomen Is Niet dé Oplossing, Maar Basisbanen, Meer Basisvoorzieningen en Betere Bijstand Wel”

Tijdens de coronacrisis heeft het universele basisinkomen veel aandacht gekregen. Jonge economen stellen nu in een rapport, dat op 29 april gepresenteerd wordt, dat het basisinkomen niet de heilige graal is als oplossing op zichzelf. Een kort interview door Our New Economy met auteur Sam de Muijnck.

Vernieuwing van de Verzorgingsstaat; Panel Discussie & Presentatie Rapport op 29 April

Vernieuwing van de Verzorgingsstaat; Panel Discussie & Presentatie Rapport op 29 April

Verscheidene innovatieve ideeën, zoals een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen, baanzekerheid en universele basale dienstverlening, worden momenteel als minder radicaal en utopisch gezien dan voorheen. Maar moeten we onze hoop wel vestigen op één van deze oplossingen en het als het Ei van Columbus zien? Of moeten we ons hard maken voor een innovatieve combinatie die de krachten van verschillende ideeën samenbrengt?

Tijdens een online event op 29 April presenteert Sam de Muijnck (voorzitter van de Think Tank of Young Economists van de Future Markets Consultation) zijn rapport, gevolgd door een paneldiscussie.

Op naar de Welzijnseconomie: Implicaties voor Overheid, Mileubeleid en Financiële Sector

Op naar de Welzijnseconomie: Implicaties voor Overheid, Mileubeleid en Financiële Sector

Er een groeiend bewustzijn dat het huidige economische paradigma fundamenteel hervormd dient te worden om de huidige mankementen op te lossen. Binnen het nieuwe paradigma draait het niet langer louter om de groei van het BBP, maar om de duurzame creatie en behoud van waarde. Het gaat om een verschuiving van zowel ideeën als macht. Naast een exploratie van het effect van deze paradigmaverschuiving op de economie kijken we in ons rapport naar de volgende drie gebieden; (1) de publieke sector, (2) ecologisch beleid en (3) de financiële sector.

Op naar de Welzijnseconomie: Presentatie van Rapport op 12 April

Op naar de Welzijnseconomie: Presentatie van Rapport op 12 April

We moeten het traditionele neoliberale marktdenken, waarbij economische groei en winstmaximalisatie centraal staat, loslaten en bewegen naar een een economie waarin het welzijn van mensen in een duurzame, gelijkwaardige en veerkrachtige manier centraal staat. Dit noemen we een welzijnseconomie.

Een denktank van een selecte groep jonge economen heeft, onder leiding van voormalig minister-president prof. Jan-Peter Balkenende en prof. Govert Buijs onder de naam ‘Future Markets Consultation’ onderzocht hoe we de transitie naar een welzijnseconomie kunnen maken. Tijdens een online event op 12 april presenteren ze hun rapport.

Een Markt voor Ons Allemaal: Een Hernieuwd Liberaal Pleidooi voor de Vrije Markt

Een Markt voor Ons Allemaal: Een Hernieuwd Liberaal Pleidooi voor de Vrije Markt

De vrije markt heeft ertoe bijgedragen dat individuen in vrijheid van ongekende welvaart kunnen genieten. Liberale democratieën die een gereguleerde vrije markt in de samenleving integreerden, kenden de afgelopen twee decennia een exponentiële groei in welvaart. Eerst ontstond er welvaartsgroei in het Westen. Tegenwoordig zet deze trend zich wereldwijd voort. Tegelijkertijd is kapitalismekritiek terug van weggeweest. In de publieke opinie lijkt er soms van alles mis met ‘de markt’, dan wel het kapitalisme. Hoog tijd om toe te lichten hoe wij er als liberalen tegen aankijken en een andere toon in het publieke debat te laten horen. Het kapitalisme, of het onder liberalen meer geliefde begrip ‘de vrije markt’, vraagt aan de ene kant om een serieuze, liberale reflectie op de kritieken alsook om een hernieuwd pleidooi. Dat bieden we met ons nieuwe boek, Een Markt voor Ons Allemaal. In deze post een overzicht van de hierin besproken kritieken en onze antwoorden.

De reset van het kapitalisme (in Europa)

De reset van het kapitalisme (in Europa)

Wat we nodig hebben, stellen Cor van Beuningen en Kees Buitendijk in dit stuk, is dat Europees kapitaal geïnvesteerd wordt in Europese bedrijven, en omgekeerd dat Europese bedrijven gefinancierd worden met Europees kapitaal; en dat de betreffende investeringsbeslissingen het resultaat zijn van overleg tussen Europese vermogenden en Europese ondernemers; waarbij deze werkwijze maximaal ondersteund en bevorderd wordt door nationale en Europese wet- en regelgeving. Dit idee is niet geboren uit naargeestig nationalisme of anti-globalisme, maar wel uit de overtuiging dat er een betere balans nodig is tussen mondiaal en lokaal, tussen place of
production en place of consumption, tussen mobiel vermogen en vaste arbeid, tussen grote politiek en kleine gemeenschap, tussen vrijblijvendheid en verantwoordelijkheid, tussen korte en lange termijn. Een visiestuk dat ingediend is voor de Future Market Consultation.

Kan een Andere Markteconomie in de Praktijk Werken? Vanavond in Dialoog: Christian Felber & Luigi Zingales

Kan een Andere Markteconomie in de Praktijk Werken? Vanavond in Dialoog: Christian Felber & Luigi Zingales

Onze gasten vandaag in de online dialogue of the Future Markets Consultation zijn Christian Felber en Luigi Zingales. Felber is onder meer de oprichter van Economy for the Common Good, een sociale beweging die een alternatief economisch model promoot. Zingales is een van de ontwikkelaars van de Financial Trust Index, dat monitort hoeveel vertrouwen Amerikanen hebben in hun financiele systeem, en is zeer kritisch over de monopolies die de hedendaagse economie domineren. Onderwerp van discussie – je bent van harte welkom om je aan te sluiten om 18.30 – is of een alternatieve markteconomie in de praktijk haalbaar is.

Coöperative Finance voor Versnelling Duurzame Transitie

Coöperative Finance voor Versnelling Duurzame Transitie

Dit artikel is een oproep tot het laten ontstaan van een parallelle economie die mensen en bedrijven met hart voor duurzaamheid (inclusief sociale duurzaamheid) met elkaar verbindt. Een economie waar geld slechts een middel is, geen doel op zich. En parallelle economie die middels coöperative finance voorzien wordt van de benodigde financiële middelen. Met als doel een krachtige versnelling van de duurzame transitie. De tijd is er rijp voor nu de barsten en scheuren in onze bestaande economie steeds meer ruimte bieden voor vernieuwing. Een visie die door United Economy ingediend is als bijdrage aan de Future Markets Consultation.

De Toekomst van Kapitalisme in Europa; Essay Contest for Students and Young Researchers

De Toekomst van Kapitalisme in Europa; Essay Contest for Students and Young Researchers

De ‘Future Markets Consultation’ nodigt studenten en jonge onderzoekers uit om hun ideeën voor een duurzame en rechtvaardige markteconomie in Europa in te dienen in de vorm van een Engelstalig essay. Er is een prijs beschikbaar in 3 categorieën: (1) bachelor studenten, (2) master studenten en promovendi en (3) jonge onderzoekers tot 35 jaar. Een selectie van de beste essays zal gepubliceerd worden op de consultatiewebsite en op het Moral Markets webportaal. De deadline voor indienen is 3 januari 2021.

‘Don’t Be Evil’ Auteur Rana Foroohar in Dialoog Komende Maandag

‘Don’t Be Evil’ Auteur Rana Foroohar in Dialoog Komende Maandag

“Google was founded with the corporate motto: ‘Don’t be evil.’ Now that phrase serves as the title of a new book that explores how Big Tech has strayed from its original path and exploited its users in the process. Rana Foroohar, author of Don’t Be Evil: How Big Tech Betrayed Its Founding Principles – and All of Us, joined CBSN to discuss the industry’s powerful impact on society.”

Komende maandag is Foroohar een van onze gasten in de volgende online dialoog, onderdeel van de Future Markets Consultation. Onderwerp van de dialoog is dit keer de machtsconcentratie bij techbedrijven.

‘Due Diligence’ Is Nog Lang Niet Volwassen

‘Due Diligence’ Is Nog Lang Niet Volwassen

“Minister Kaag heeft gesproken: Nederland moet vol inzetten op Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe werkt due diligence eigenlijk, en wat mogen we van bedrijven verwachten? David Vermijs, die dit als adviseur voor non-profitorganisatie Shift onderzoekt, rekent alvast af met vooroordelen. ‘Dat het allemaal groot, complex en formeel moet zijn, is een misverstand. Due diligence gaat juist uit van het pragmatische.’”

Blog per categorie

Blogarchief

Share This