Article/Blog Series: Survey Trustworthiness Bankers & Doctors

Series: Survey Trustworthiness Bankers & Doctors

“Klant Wil Weg bij Bank Maar Blijft Toch”

De ING witwasaffaire zal er niet toe leiden dat het aantal consumenten overstapt van bank, beargumenteert Eefje de Gelder, project coördinator bij ons onderzoeksproject “What Good Markets Are Good For”. Naar aanleiding van het opinie-onderzoek naar vertrouwen in de bancaire sector eerder dit jaar, een commentaar op de actualiteit.

Lees verder

Vertrouwen op het Spel

ING verhoogt, in de vorm van aandelen, de beloning van topman Ralph Hamers met meer dan 50 procent, zo werd afgelopen week bekend. Dit past in een trend waarin het bankwezen terugkeert naar het beloningsbeleid van voor de crisis. […] Uit een recent onderzoek, dat wij in het kader van het onderzoeksproject ”Waar Goede Markten Goed voor Zijn” hebben uitgevoerd, blijkt dat bonussen het vertrouwen in financiële instellingen ondergraven.”

Lees verder

Nederlanders Hebben Minder Vertrouwen in Banken door Toename Online Dienstverlening

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT).

Lees verder

Betrouwbaarheid van Artsen en Bankiers Wordt Nogal Verschillend Beoordeeld

“Een veel groter risico lijkt me dat allerlei broodnodige discussies over de inrichting van onze economie, die de afgelopen jaren op stoom kwamen, weer zullen uitdoven. Waar kan de vrije markt goed werken, waar juist niet? In de financiële sector? In de zorgsector? In de voedselsector? Onder welke voorwaarden?”

Lees verder

Zet Financiële Prikkel Integriteit van Huisarts onder Druk?

“Marktwerking in de zorg is een gevoelig punt. Een van de kritiekpunten is dat de integriteit van zorgaanbieders wordt aangetast wanneer zij meer door financiële prikkels aangestuurd worden. […] De financiële prikkel verschuift immers de aandacht naar de eigen portemonnee van de huisarts en beïnvloedt daarmee het gekozen behandelingstraject.”

Lees verder

Blog per categorie

Blogarchief