De opname van onze livecast over ‘wat er echt toe doet in markten’ (21 september) met de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz en de Europese politicus Herman Van Rompuy is nu beschikbaar (zie video hierboven). Het interview met Stiglitz en het interview met Van Rompuy, onderdeel van deze uitzending, zijn ook beschikbaar als aparte videos. Hieronder een korte samenvatting van de discussie door Eefje de Gelder, coördinator van het consultatieproces.

Waar moet het heen met ons kapitalistische systeem, en wat is de rol van Europa rol hierin? Afgelopen maandag gingen Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en oud-EU-voorzitter Herman van Rompuy hierover met elkaar in gesprek, als aftrap van een grotere reeks online dialogen over de toekomst van het kapitalisme.

Stiglitz prees in het gesprek Europa’s unieke rol als voorvechter van democratie en mensenrechten. Hij pleit voor een progressieve vorm van kapitalisme waarin de overheid een grotere rol gaat spelen dan afgelopen 40 jaar. Dat betekent concreet onder meer investeringen in onderwijs, belastingheffing van vervuiling, het tegengaan van belastingontwijking van multinationals, betere regulering rondom datagebruik, en een betere verdeling van welvaart. Voor ontwikkelingslanden betekent dat onder meer betere handels- en investeringsverdragen. Een mogelijk EU-breed minimumloon moet gericht zijn op hogere lonen, en niet een ‘race to the bottom’ inhouden.

Van Rompuy benadrukte dat de kracht van de EU ligt in de compromissen gaat die bereikt kunnen worden. Als na maanden of jaren 27 verschillende landen tot een overeenkomst kunnen komen, is dát resultaat wat telt. De EU stond voor de uitdaging om de integratie en verduurzaming van de Europese economieën vorm te geven. Daar is nu de corona-crisis bijgekomen. Een belangrijke taak temidden van de uitdagingen waar de EU voor staat betreft het bieden van economische zekerheid voor de bevolking als antwoord op het groeiende populisme. Ook geldt dat er op Europees niveau regulering moet komen voor de dominante -veelal Chinese en Amerikaanse- techbedrijven zoals Facebook.

Het gesprek tussen Stiglitz en Van Rompuy werd voorafgegaan door een interview met Jan Peter Balkenende en Sandra Phlippen. Onderzoekster Elisa Terragno Bogliaccini leverde een bijdrage in de vorm van een gesproken column en een terugblik aan het einde van het gesprek. U kunt de hele uitzending in de video bovenaan deze pagina bekijken.


Aankomende week zullen de economen Colin Mayer en Rebecca Henderson met elkaar in gesprek gaan over de rol van bedrijven in verantwood kapitalisme. Deze uitzending kunt rechtstreeks bekijken, of u kunt actief deelnemen aan de discussie via Zoom.

Auteurs / bijdrage van