De opname van onze live cast over ‘the future role of business as a force for good’ (28 september) met econome Rebecca Henderson en bedrijfskundige Colin Mayer is nu beschikbaar (zie hierboven). Het interview met Henderson en het interview met Mayer, onderdeel van deze episode, zijn ook als losse videos beschikbaar. Plus hieronder een verslag van de discussie door Eefje de Gelder.

In een gesprek afgelopen maandag (28 september) in Pakhuis De Zwijger gingen professoren en economen Rebecca Henderson (NBER) en Colin Mayer (Said Business School, Oxford University) met elkaar in gesprek. Over veel dingen waren de sprekers in onze dialoog, de Amerikaanse Henderson en de Britse Mayer het eens; Bedrijven moeten een maatschappelijk doel hebben naast winstcreatie, en zich richten op het oplossen van sociale problemen. Nog te vaak denken directies en investeerders alleen aan het creëren van aandeelhouderswaarde, terwijl er uiteindelijk geen trade-off nodig is tussen financiële en maatschappelijke belangen.

Tegelijkertijd is het is een mythe, gaf Mayers aan, dat investeerders per definitie alleen geïnteresseerd zijn in de korte termijn, en niet te bewegen zijn tot investeren in maatschappelijke thema’s. Het is alleen van belang dat zo’n focus op de lange termijn ook winst oplevert, en daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Beide professoren benadrukten dat goede metrics daarvoor van belang zijn, zodat het bedrijf kan laten zien dat het in alle opzichten goed bezig is. Een goed voorbeeld daarvan is het (toenemende) gebruik de zogeheten ESG-ratings (Environmental, Social and Corporate Governance-ratings).

Voorbeeldfunctie of Wetgeving?

Hoe we ervoor kunnen zorgen dat steeds meer bedrijven die gewenste maatschappelijke oriëntatie of purpose in de praktijk brengen, daarover verschilden de economen wel van mening. Terwijl Henderson inzet op een voorbeeldfunctie van sociale ondernemingen (‘als één schaap over de dam is, volgen er meer’), focust Mayer meer op het belang van de vernieuwing van corporate law en het wettelijk vastleggen van de bedrijfsdoelen. Tussen Europese landen is er veel variëteit in hoe bedrijfsvoering wettelijk geregeld is, en dat maakt dat er in Europa veel mogelijkheden heeft om te experimenteren met mogelijkheden om dit vorm te geven (denk dan bijvoorbeeld aan de nieuwe structuur die het initiatief ‘Koop de Hema’ voor staat). Henderson gaf aan dat zo’n wettelijke basis politiek niet haalbaar te vinden, bovendien meent ze dat dit te weinig effect zal hebben.

Om een verdere omwenteling weg van shareholder value-only te bewerkstelligen, daar waren beide eonomen het wel weer met elkaar eens, is een vernieuwde relatie nodig tussen overheid en bedrijfsleven. Dezelfde fouten die eerder tijdens de bankencrisis werden opgelost door een bailout van de overheid, kunnen niet nogmaals gemaakt worden. Dat zou het vertrouwen in de capaciteit van de staat en het kapitalisme verder ondermijnen. Als de maatschappelijke problemen te groot zijn om door één bedrijf opgelost te worden, zoals problemen rondom inclusiviteit en gelijke kansen, is overheidsingrijpen noodzakelijk. Die regulering moet proportioneel en doelgericht zijn, niet op een hard afstraffen van bedrijven. Purposeful reguleren dus.

Beide professoren benadrukten in de dialoog de voordelen van de ‘vrije markt’. Volgens Henderson is dat een geweldige uitvinding die voor vrijheid en autonomie van mensen zorgt. Als een staat alle productiemiddelen in handen heeft, wordt het lastig die waarden te realiseren. Echter, een focus op rechtvaardigheid en duurzaamheid, beprijzing van externe effecten, evenals een goed functionerende democratie zijn volgens haar van essentieel belang voor een goede werking van markten.

Het debat sloot af met een korte reflectie op het belang van goed burgerschap en lokale gemeenschappen, en de relatie tot een purpose-driven bedrijfsvoering – een onderwerp dat in de  volgende dialoog op 5 oktober meer aandacht zal krijgen in het gesprek tussen Paul Collier en Raghuram Rajan.

Meer Lezen?

A Capitalism for the People (cover)

Reimagining Capitalism in a World on Fire (2020)

Prosperity; Better Business Makes the Greater Good

Prosperity; Better Business Makes the Greater Good (2018)

Auteurs / bijdrage van