Over de organisatie

logo rethinking economics nederland

Rethinking Economics NL is, het zal niet verbazen, de Nederlandse tak van een internationale organisatie. De organisatie pleit voor “diverser economisch denken, in vier dimensies.” Die staan op hun site als volgt omschreven:

  • Theoretisch pluralisme: het serieus nemen van fundamenteel verschillende economische ideeën. Dit biedt een brede blik op de economie en voorkomt intellectuele verkramping.”
  • Methodologisch pluralisme: de economie bestaat uit meer dan alleen getallen. Een goede econoom kan niet zonder inzicht in processen, structuren, instituties, macht en andere sociale dynamieken.”
  • “De economie is één van de sociale wetenschappen en heeft de anderen hard nodig: interdisciplinair denken is essentiëel.”
  • “Onze wetenschap moet sterker geworteld zijn in de echte wereld, met meer besef van de historische, culturele en politieke context van economische fenomenen en ideeën.”

Wat je op hun site kan vinden

Er is een blog, dat vooral fungeert als een pagina voor de aankondiging van nieuws, evenementen en mediaoptredens van Rethinking Economics NL. Interessanter is de pagina ‘inspiratie‘, met onder meer:

  • De kaften van boeken die Rethinking Economics kennelijk inspireren
  • Een verzameling filmpjes die elders op het web te vinden zijn, waarin economen zoals Amartya Sen en Milton Friedman aan het woord zijn
  • Quotes van bijvoorbeeld Adam Smith en Martin Luther King

Belangrijkste wapenfeit tot nu toe lijkt de publicatie van een rapport getiteld Economics education in the 21st century: A comparative analysis of bachelor curricula in The Netherlands. Inhoud:

“In this paper, we systematically scan the curricula of Dutch bachelor programs in economics on several measures of diversity. We establish which schools are being treated, which methodologies are being taught and identify opportunities for improvement. In the paper, we also compare various universities with each other on these and other variables.”

Op de site uiteraard ook een lijst met betrokken mensen. Waar de internationale organisatie de indruk geeft vooral door studenten te worden gerund, bestaat het bestuur van Rethinking Economics NL uit zowel studenten als senior economen. Ook is er een lijst met ‘academic rethinkers’ te vinden, mensen die de “missie voor meer pluralisme in economisch onderwijs” steunen. En vooral veel vacatures voor vrijwilligers – deze organisatie wil in de komende jaren kennelijk flink aan de weg timmeren.

Sneak preview

Onder meer te vinden op de site is deze film:

Bijdragers aan dit artikel