Prof.dr. Alex Voorhoeve en prof.dr. Francesco Guala worden gasthoogleraar bij de Erasmus School of Economics. Alex Voorhoeve, hoogleraar filosofie aan de London School of Economics and Political Science (LSE), wordt voor een jaar gastdocent gasthoogleraar Ethiek en economie. Francesco Guala, hoogleraar Politieke economie aan de Universiteit van Milaan, bekleedt voor twee jaar de gastleerstoel Filosofie van de sociale en gedragswetenschappen.

Prof.dr. Jack Vromen, wetenschappelijk directeur van EIPI (Erasmus Institute for Philosophy and Economics), is in zijn nopjes met de aanstelling: “Erasmus School of Economics werkt er hard aan om het programma Economics & Humanities verder te verbeteren. Dankzij de komst van Alex Voorhoeve kunnen wij ethiek en politieke filosofie stelselmatiger in ons programma integreren, zonder afbreuk te doen aan de sterke traditie van de School op het gebied van economie.”

Het gelijktijdig in dienst treden van professor Francesco Guala en professor Alex Voorhoeve geeft volgens hem een impuls aan de verdere ontwikkeling van de opleiding Economics & Humanities van Erasmus School of Economics.

Over Alex Voorhoeve
In zijn onderzoek richt Voorhoeve zich voornamelijk op de thema’s egalitarisme, beslissingstheorie en morele besluitvorming en eerlijke toewijzing van middelen in de gezondheidszorg. Hij onderzoekt onder andere of het uitmaakt dat sommigen het slechter hebben dan anderen, welke relatie er bestaat tussen ‘sociaal egalitarisme’ en ‘egalitarisme op basis van geluk’ en welke rol de keuzemogelijkheden van mensen spelen bij het rechtvaardigen van oneerlijke resultaten

Over Francesco Guala
Francesco Guala (1970) geldt als toonaangevende vertegenwoordiger van de naturalistische kijk op de filosofie van de sociale wetenschappen. Volgens Guala omvatten de sociale en gedragswetenschappen niet alleen economie (de zogenaamde koningin van de sociale wetenschappen), maar ook sociologie, politicologie, rechten, antropologie en psychologie. Als filosoof denkt Guala na over nieuwe trends binnen de economie, zoals experimentele economie. Als econoom houdt hij zich actief bezig met experimenteel onderzoek. Dit alles maakt hem bij uitstek geschikt om eraan bij te dragen dat de economie zich openstelt voor de aanverwante sociale wetenschappen, de psychologie en de filosofie.

Bron van dit bericht: website EUR