ESB, het “vakblad voor economen”, heeft een themanummer “De Macht in de Onderneming” uitgebracht. Daarin de volgende artikelen:

ESB inleiding: wie a zegt, moet ook b zeggen

De kritische houden ten opzichte van beschermingsconstructies tien jaar geleden weerspiegelt de gedachte dat het maximaliseren van aandeelhouderswaarde het doel van de onderneming is. Nu is de toon anders. Lees dit artikel

De rol van aandeelhouders in historisch perspectief

In de vorig jaar herziene corporate-governance-code staat de aandacht voor stakeholders en langetermijnwaardecreatie centraal. Verder pleitte minister Kamp recent voor een wettelijke bedenktijd
van een jaar bij vijandige overnames. Dit roept herinneringen op aan het verleden, waarin  beschermingsconstructies de macht van aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen inperkten. Lees dit artikel.

Geen haast maar herbezinning in het corporategovernance-debat

De afgelopen decennia heeft de financiële dynamiek de overhand ­gekregen in het Nederlandse bedrijfsleven. De te sterke kortetermijn­oriëntatie van het management die daaruit volgt is de kern van het corporategovernance-debat. Wat kan daaraan gedaan worden? Lees dit artikel

Langetermijnoriëntatie en de opkomst van passieve investeerders

Passieve investeerders zijn de afgelopen jaren flinke gegroeid. BlackRock, Vanguard en State Street hebben nu belangen in de meeste beursgenoteerde bedrijven. Welke rol vervullen deze aandeelhouders
en wat betekent dit voor het management? Lees dit artikel

Focus op aandeelhouder veelal slecht voor de financiële prestaties

De afgelopen decennia zijn steeds meer beursgenoteerde ­bedrijven in Nederland zich gaan richten op het creëren van aandeelhouders­waarde. Dit heeft in de regel een negatieve invloed op hun ­financiële prestaties gehad. Lees dit artikel

Argumenten voor een stakeholderbenadering van ondernemingsbestuur

Het primaat van aandeelhoudersbelangen in het ondernemingsbestuur wordt vaak verdedigd met een beroep op de ­economische theorie. Maar deze verdediging berust op ‘alternatieve feiten’. ­Economische principes, in het bijzonder efficiencyoverwegingen en inzicht in de werking van beloningsprikkels, leiden juist tot een stakeholderbenadering van ondernemingsbestuur. Lees dit artikel

Maatschappelijk toezicht op overnames is dringend gewenst

Overnames zijn zelden succesvol en leiden tot hoge maatschappelijke kosten. De invoering van een jaar wettelijke bedenktijd bij vijandige overnames kan helpen om de kosten van overnames te beperken, maar verdergaande ingrepen in de overnamemarkt en in ondernemingen zijn nodig om maatschappelijke belangen te beschermen. Lees dit artikel

In de delta van het Rijnland

“Het Rijnlandse model lijkt een gelegenheidsargument om een vesting om ons Hollandse bedrijfsleven te kunnen bouwen.” Lees deze column