logo Socires seminarReconnecting Finance with Society was the thema van een besloten expert-seminar dat Socires op 27 Januari organiseerde binnen haar programma Ethiek & Financiën. Een zeer inspirerende en vruchtbare middag waar veel thema’s de revue zijn gepasseerd; van deugdzaam besturen en idealistisch toezichthouden tot ander economieonderwijs en impact investing.

Op 9 juni organiseerde Socires een tweede expert-seminar, van verdiepende aard. Met het oog op de internationale conferentie die Socires in november 2017 organiseert, was het doel om de thematiek verder specificeren en inkaderen. Vertrekpunt voor dit tweede seminar was het WRR Rapport Samenleving en Financiële Sector in Evenwicht en het daar gekozen perspectief van een gesprek in de driehoek financiële sector-overheid-samenleving. Op het seminar spitste het gesprek zich toe op de culturele en ethische aspecten van veranderingsprocessen in en binnen de driehoek.

Moral Markets was aanwezig en sprak na afloop met een aantal deelnemers aan het seminar. Bekijk alle videos.