ESB, het “vakblad voor economen”, heeft een themanummer “Code in Bedrijf” uitgebracht. Daarin, naast een infographic over de Nederlandse corporate governance code, de volgende artikelen:

ESB Inleiding: van code naar wet

Lees dit artikel

Maatschappelijke toetsing van overnames is nodig

Overnames lukken lang niet altijd en kunnen zorgen voor maatschappelijke kosten, betogen Ben Dankbaar en Hans Schenk in de vorige ESB. Een maatschappelijke toets door de Ondernemings­kamer kan helpen om de belangen van alle stakeholders mee te laten wegen bij een overname. Hoe zou zo’n toets eruit kunnen zien? Lees dit artikel

De naleving van de Corporate governance code

De Nederlandse Corporate governance code tracht het onder­nemingsbestuur te verbeteren door transparantie te stimuleren en door gedrag van bestuurders te beïnvloeden. Hoewel de naleving over het algemeen hoog is, blijft de informatieverschaffing op een aantal essentiële onderdelen achter bij wat de Code beoogt. Lees dit artikel

Nut en noodzaak van een governancecode voor familiebedrijven

Familiebedrijven vormen de kern van de Nederlandse economie. Vertrouwen in goed en verantwoord bestuur van deze bedrijven is daarom een belangrijke voorwaarde voor een gezonde Nederlandse economie. Om dit vertrouwen kracht bij te zetten, raden wij familie­bedrijven aan om een governancecode te initiëren die gericht is op de bijzondere facetten van het familiebedrijf. Een ­dergelijke code is niet alleen zeer nuttig als hulpmiddel, maar is ook noodzakelijk om het succes van het familiebedrijf zelf te vergroten. Lees dit artikel

De transparantie van Nederlandse ondernemingen

Transparantie van het ondernemingsbestuur is volgens de Nederlandse Corporate governance code een voorwaarde voor goede governance. Op een aantal punten blijft de transparantie van ondernemingen echter achter. Lees dit artikel

Geen code voor accountants

“Kan de Corporate governance code misschien een handje helpen om het blazoen van accountants op te poetsen, bijvoorbeeld door ‘de taak van de accountant’ te verankeren in de nieuwe code? Deze
vraag kwam vanuit de beroepsgroep weleens naar voren toen de Monitoring Commissie Corporate Governance Code bezig was met de herziening van de Code uit 2008. Maar het antwoord is een kort maar krachtig ‘nee’.” Lees dit artikel